Elektroniczna kolejka do przekroczenia granicy

10 grudnia 2021 r. Ukraina wprowadza elektroniczną kolejkę do przekraczania granicy państwowej. Znacznie przyspieszy to proces rejestracji na przejściach kontrolnych, w tym na tradycyjnie problematycznej granicy polsko-ukraińskiej. O wprowadzeniu elektronicznej kolejki do przekraczania granicy poinformował premier Denys Shmyhal. „Pomysł kolejki jest dość prosty: rezerwacja czasu, kiedy można przekroczyć granicę. Projekt pozwoli przyspieszyć odprawę na granicy, […]

Polska granica otwarta dla Ukraińców

9 września 2021. Polska otworzyła granicę dla Ukraińców. Od 9 września obywatele Ukrainy mogą przekroczyć dowolnym celu granicę z Polską na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego. Decyzja w tej sprawie została opublikowana 8 września w Dzienniku Ustaw. Pełną listę osób, które mogą przekroczyć granicę, można znaleźć na stronie strazy granicznej. Na polskiej granicy […]

PUIG lobbuje za uproszczeniem wjazdu

2 sierpnia 2021. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza zainicjowała kampanię mającą na celu uproszczenie procedury wjazdowej dla ukraińskich przedsiębiorców. Prezes PUIG Jacek Piechota wystąpił z odpowiednim apelem do polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także zwrócił się o poparcie inicjatywy do polskich podmiotów reprezentujących interesy przedsiębiorców i pracodawców, m.in.: Rzecznika Małych i Średnich […]

Do zielonej Ukrainy z testem

18 czerwca 2021. Ukraińcy nie muszą już zdawać testu PCR po powrocie na Ukrainę, zasady wjazdu dla obcokrajowców na razie bez zmian. Zgodnie z uchwałą Gabinetu, Ministrów od 17 czerwca w Ukrainie ustalono „zielony” poziom zagrożenia epidemiologicznego. Oznacza to, że obywatele Ukrainy lub cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Ukrainie mogą przekroczać granicę Ukrainy […]

Łatwiej wjechać do Ukrainy

8 czerwca 2021. Gabinet Ministrów luzuje zasady wjazdu do Ukrainy dla cudzoziemców. Pozwolono również na całodobową działalność restauracji i imprezy masowe.   Zmiany przewidują, że obcokrajowcy przy wjeździe na terytorium Ukrainy mogą przedstawić oprócz wyników testu PCR, test antygenowy lub dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciwko Covid-19. Wcześniej warunkiem koniecznym było przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR. […]

Elektryfikacja do polskiej granicy

4 maja 2021. Jak podał Iwan Jurik – p.o. prezesa zarządu Ukrzaliznyci , spółka rozpoczęła prace nad elektryfikacją 94. kilometrowego odcinka Kowel – Izov – granica państwa. Główne prace powinny rozpocząć się w lecie tego roku. Jego zdaniem to jeden z najbardziej ambitnych i najważniejszych projektów, którego realizacja zwiększy potencjał eksportowy Ukrainy. Ponadto elektryfikacja kolei […]

Nowe zasady na granicy

23 marca 2021. Jak podaje Ambasada Ukrainy w Polsce, od 22 marca 2021 roku obowiązują nowe zasady przekraczania granicy. Cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę oprócz ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie muszą także posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego […]

Wspólne utrzymanie mostów granicznych

17 lutego 2021. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała porozumienie między rządami Ukrainy i Polski w sprawie utrzymania obiektów mostowych na granicy państwowej. Umowa została podpisana 22 czerwca 2018 roku w Warszawie. Oto najważniejsze postanowienia umowy: określono wykaz robót związanych z utrzymaniem przygranicznych obiektów mostowych, umowa dotyczy dwóch obiektów mostowych na Zachodnim Bugu między miejscowościami Jagodzin i […]

Wzmożony ruch na przejściach granicznych

23 grudnia 2020. Jak co roku w grudniu , na wszystkich przejściach granicznych, wzmożony jest ruch towarowy – informuje Straż Graniczna. Obecnie średni czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy na granicy polsko-ukraińskiej wynosi ponad 11 godz. Wynika to m.in. z rozliczania i finalizowania przez firmy rocznych kontraktów związanych z dostawami towarów. Z końcem roku z reguły […]