Do zielonej Ukrainy z testem

18 czerwca 2021. Ukraińcy nie muszą już zdawać testu PCR po powrocie na Ukrainę, zasady wjazdu dla obcokrajowców na razie bez zmian.

Zgodnie z uchwałą Gabinetu, Ministrów od 17 czerwca w Ukrainie ustalono „zielony” poziom zagrożenia epidemiologicznego. Oznacza to, że obywatele Ukrainy lub cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Ukrainie mogą przekroczać granicę Ukrainy z dowolnego kraju bez przeszkód.

Jednocześnie cudzoziemcy w celu wjazdu na Ukrainę nadal będą musieli pokazać negatywny wynik testu PCR, testu antygenowego przeprowadzonego nie więcej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy albo dokument potwierdzający zakończenie szczepienia, a także polisę ubezpieczeniową, która uwzględnia możliwość zachorowania na Covid-19.

Zgodnie z wyjaśnieniem Straży Granicznej, zabronione jest przekraczanie granicy państwowej na Ukrainę przez cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy nie mają polisy ubezpieczeniowej wydanej przez firmę ubezpieczeniową zarejestrowaną w Ukrainie lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową, która ma przedstawicielstwo w Ukrainie lub stosunki umowne z partnerską firmą ubezpieczeniową w Ukrainie, pokrywa koszty związane z leczeniem COVID-19, obserwacją i obowiązuje przez okres pobytu w Ukrainie.

W przypadku braku w/w dokumentów lub przynajmniej jednego z nich – upoważniony funkcjonariusz jednostki ochrony granicy państwowej odmawia cudzoziemcom i bezpaństwowcom przekroczenia granicy państwowej. Więcej szczegółów na ten temat tutaj.

Podczas spotkania rządowego 16 czerwca premier Denys Szmyhal zapowiedział także, że lockdown adaptacyjny w Ukrainie będzie trwał do 31 sierpnia. Jednocześnie, w najbliższym czasie nastąpi reguł złagodzenia lockdownu.

Lockdown adaptacyjny w Ukrainie obowiązuje od 24 lutego: regiony są podzielone na „zielone”, „żółte”, „pomarańczowe” i „czerwone” strefy. Zasady lockdownu zależą od strefy, w której region się znalazł. Teraz wszystkie regiony Ukrainy w zielonej strefie.

  • Według stanu na 18 czerwca, na Covid-19 w Ukrainie zachorowało 2 228 192 osób (plus 967 w ostatnim dniu).
  • Do tej pory zostało wykonanych 1 652 053 szczepienia (jedna dawka) i 337 345 szczepień (dwie dawki).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn