Nowe zasady na granicy

23 marca 2021. Jak podaje Ambasada Ukrainy w Polsce, od 22 marca 2021 roku obowiązują nowe zasady przekraczania granicy.

Cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę oprócz ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie muszą także posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) nie później jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku wspomnianych dokumentów wjazd na terytorium Ukrainy nie będzie możliwy.

W związku z powyższym, uzależnienie zasad wjazdu i pobytu na terytorium Ukrainy od przynależności państwa, którego obywatelem jest cudzoziemiec lub z terytorium którego następuje wjazd cudzoziemca na terytorium Ukrainy do „zielonej” lub „czerwonej” strefy z dniem 22 marca 2021 roku traci aktualność.

Podstawą prawną jest  Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 22 marca 2021 r. Numer 230.

Źródło informacji: https://poland.mfa.gov.ua/pl/news/od-22-marca-2021-roku-na-ukrainskiej-granicy-obowiazuja-dodatkowe-obostrzenia-zwiazane-z-zapobieganiem-covid-19

Facebook
Twitter
LinkedIn