PUIG lobbuje za uproszczeniem wjazdu

2 sierpnia 2021. Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza zainicjowała kampanię mającą na celu uproszczenie procedury wjazdowej dla ukraińskich przedsiębiorców.

Prezes PUIG Jacek Piechota wystąpił z odpowiednim apelem do polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), a także zwrócił się o poparcie inicjatywy do polskich podmiotów reprezentujących interesy przedsiębiorców i pracodawców, m.in.: Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan oraz Pracodawców RP.

Ambasada Ukrainy w Polsce zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z notą dyplomatyczną, w której prosi o zniesienie tymczasowych ograniczeń na nieobowiązkowe podróże obywateli Ukrainy do Polski, w tym w celach biznesowych.

W odpowiedzi na apel Jacka Piechoty Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poparło postulaty Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i zapewniło, że resort również podejmuje interwencje ukierunkowane na wprowadzanie ułatwień związanych z przekraczaniem granicy. Obecnie wjazd do Polski przedsiębiorców zagranicznych, w tym ukraińskich, w celach gospodarczych jest możliwy jedynie po ich notyfikowaniu przez akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną danego państwa i po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych na taki przyjazd. „Obowiązująca procedura jest czasochłonna i do końca nie odpowiada na potrzeby zagranicznych przedsiębiorców. W związku z powyższym skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji popierające Państwa (PUIG – red.) postulaty” – poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przypomnijmy, że 15 lipca została zaktualizowana lista państw, których rezydentów nie powinno dotyczyć tymczasowe ograniczenie na granicach zewnętrznych UE. Na tej liście znalazła się również Ukraina. Jednak zalecenie Rady UE nie jest prawnie wiążącym dokumentem i za wprowadzenie w życie tych rekomendacji pozostają odpowiedzialne władze państw członkowskich.

Pełna treść apelu PUIG jest dostępna na stronie: https://www.pol-ukr.com/wp-content/uploads/pismo-do-premiera_14.06.pdf.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn