Ministerstwo popiera PUIG

19 lipca 2021. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii popiera postulaty Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i podejmuje interwencje w sprawie ułatwień we wjeździe do Polski obywateli Ukrainy – zapewnił zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT Tomasz Salomun.

To oficjalna odpowiedź resortu na apel PUIG o uproszczenie procedury wjazdu dla ukraińskich przedsiębiorców.

Obecnie wjazd do Polski przedsiębiorców zagranicznych, w tym ukraińskich, w celach gospodarczych jest możliwy jedynie po ich notyfikowaniu przez akredytowaną w RP placówkę dyplomatyczną danego państwa i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych na taki przyjazd. „Obowiązująca procedura jest czasochłonna i do końca nie odpowiada na potrzeby zagranicznych przedsiębiorców. W związku z powyższym skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji popierające Państwa (PUIG – red.) postulaty” – informuje resort.

„Pragnę zapewnić, że celem MRPiT jest wspieranie przedsiębiorców i podejmujemy interwencje ukierunkowane na wprowadzanie ułatwień, również dla przedsiębiorców ukraińskich, jednakże decydujące stanowisko w zakresie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 należy do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” – wyjaśnia Tomasz Salomon.

Przypomnijmy, że 15 lipca została zaktualizowana lista państw, których rezydentów nie powinno dotyczyć tymczasowe ograniczenie na granicach zewnętrznych UE. Na tej liście znalazła się również Ukraina. Jednak zalecenie Rady UE nie jest prawnie wiążącym dokumentem i za wprowadzenie w życie tych rekomendacji pozostają odpowiedzialne władze państw członkowskich.

Ponadto cudzoziemcy przylatujący do Polski na maksymalnie 24 godz. znaleźli się na liście osób, które mogą przekraczać granicę zewnętrzną z UE. Ułatwienie dotyczy również obywateli Ukrainy podróżujących w ruchu bezwizowym.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn