Polska w Top 3 Ukrainy

Polska w Top 3 Ukrainy

22 lutego 2021. W 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy, wyprzedzając Rosję. Wymiana towarowa między Ukrainą i Polską miała wartość 7,36 mld USD. Igor Baranecki – Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego...
Wspólne utrzymanie mostów granicznych

Wspólne utrzymanie mostów granicznych

17 lutego 2021. Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała porozumienie między rządami Ukrainy i Polski w sprawie utrzymania obiektów mostowych na granicy państwowej. Umowa została podpisana 22 czerwca 2018 roku w Warszawie. Oto najważniejsze postanowienia umowy: określono...
Handel bez zapaści

Handel bez zapaści

15 lutego 2021. Dotarliśmy do wstępnych polskich danych o wynikach handlu Polska – Ukraina w 2020 roku. W skrócie: obroty wyniosły – 8926,2 mln USD (wzrost o 3,4 proc. w porównaniu do roku 2019), polski eksport – 5987,8 mln USD (wzrost o 7,4 proc. rok do...
Tarcza 7.0 dostępna

Tarcza 7.0 dostępna

4 lutego 2021. Od 1 lutego 2021 r. dostępna jest pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 7.0. Z instrumentów pomocowych mogą skorzystać wszystkie podmioty działające na kanwie regulacji prawa polskiego, niezależnie od tego, czy przedsiębiorcą jest Polak czy...