18 stycznia 2021. Serhii Tsivkach – Dyrektor Wykonawczy UkraineInvest poinformował, iż całkowita kwota skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Ukrainie wynosi obecnie 49 mld USD.

S. Tsivkach wymienił szereg inicjatyw, które sprzyjają wzrostowi BIZ w kraju, w tym reformę obiegu gruntów rolnych, przeprowadzenie otwartych przetargów prywatyzacyjnych, liberalizację w sektorze przemysłu alkoholowego, sprzedaż pozwoleń na użytkowanie złóż, zawarcie pierwszych umów koncesyjnych, cyfryzację usług publicznych, przyjęcie ustawy „O wewnętrznym transporcie wodnym” oraz „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczących inwestycjach”. Tsivkach dodał, iż sądy, korupcja i monopole pozostają trzema największymi problemami w sferze inwestycji.

  • Ustawa „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczących inwestycjach” została przyjęta przez Radę Najwyższą w dniu 17 grudnia 2020 r. Według tego dokumentu ze wsparcia mogą skorzystać projekty, którzy powodują powstanie nowych miejsc pracy, ich wartość wynosi ponad 20 mln EUR, a czas realizacji do pięciu lat. Łączna kwota dofinansowania takich inwestycji może sięgać nawet 30 proc. ich wartości. Program wsparcia dotyczy przedsiębiorstw działających w następujących sektorach: przemysł przetwórczy, transport, edukacja, nauka, ochrona zdrowia, sztuka, kultura, sport, turystyka i rekreacji uzdrowiskowej. Ustawa przewiduje wsparcie zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Eksperci UkraineInvest szacują, że roczna liczba wniosków inwestycyjnych wzrośnie do trzystu.
  • Bohdan Danyłyszyn – Przewodniczący Rady Narodowego Banku Ukrainy (NBU) wcześniej powiadomił, iż w ciągu 11 miesięcy 2020 r. nastąpił odpływ bezpośrednich inwestycji na poziomie ok. 200 mln USD. Zdaniem Danyłyszyna przyczyną jest nie tylko epidemia COVID-19, ale też niewystarczający postęp we wdrażaniu reform strukturalnych w gospodarce. Więcej o tym w artykule „Inwestycje wyhamowały”.
  • Warto zaznaczyć, że wg Narodowego Banku Polskiego (NBP) wartość zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce na koniec 2019 r. wyniosła ponad 237 mld USD, czyli prawie 5 razy więcej niż w Ukrainie.

 Valentyn Honcharenko