Inwestycje wyhamowały

14 stycznia 2021. Bohdan Danyłyszyn – Przewodniczący Rady Narodowego Banku Ukrainy (NBU) napisał na Facebooku, że „w 2020 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Ukrainy został prawie zatrzymany”.

Analizując przepływy walutowe i porównując je z 2019 rokiem, Danyłyszyn doszedł do wniosku, że w ciągu 11 miesięcy 2020 r. nastąpił odpływ bezpośrednich inwestycji na poziomie ok. 200 mln USD. Zdaniem Danyłyszyna przyczyną jest nie tylko epidemia COVID-19, ale też niewystarczający postęp we wdrażaniu reform strukturalnych w gospodarce.

W tym kontekście portale ukraińskie przypominają wypowiedź Ambasador Niemiec w Ukrainie Anke Feldgusen, która wskazywała, że aby przyciągnąć niemieckich inwestorów do Ukrainy nie są potrzebne „nianie”, ale niezależny system sądowniczy.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn