Rozwój transportu rzecznego

14 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O wewnętrznym transporcie wodnym”, która daje początek reformie transportu rzecznego. Oczekuje się potrojenia przewozu ładunków na Dnieprze do poziomu 30 mln ton do roku 2025.

W ustawie zdefiniowano ramy regulacyjne użytkowania dróg wodnych oraz utrzymania w należytym stanie konstrukcji hydraulicznych. Ustawa określa m.in. zasady korzystania z obiektów infrastruktury żeglugi śródlądowej, w tym portów i terminali, przez podmioty gospodarcze, armatorów i konsumentów ich usług. Planuje się stworzyć tzw. „Fundusz Śródlądowych Dróg Wodnych”, którego celem będzie modernizacja śluz żeglownych na Dnieprze oraz zwiększenie przepustowości rzeki.

Uchwalenie tej ustawy przyczyni się do:

  • produkcji nowych statków i „rewitalizacji” przedsiębiorstw;
  • ożywienia handlu międzynarodowego i liberalizacji rynku poprzez dopuszczenie od żeglugi śródlądowej statków pod obcą banderą;
  • deregulacji branży dzięki wprowadzeniu darmowego śluzowania i częściowemu zwolnieniu statków żeglugi śródlądowej z opłat w portach morskich;
  • rozwoju turystyki rzecznej.

Władysław Kryklij – Minister Infrastruktury Ukrainy powiedział, że ustawa ożywi transport śródlądowy jako najtańszy i najbardziej przyjazny środowisku sposób dostarczania towarów oraz stworzy sprawną logistykę rzeczną. Kryklij dodał, że przeniesienie części ładunków z autostrad na rzeki znacząco rozładuje drogi i obniży koszty ich naprawy. Jako przykład podał, iż 1 milion ton ładunków przewiezionych drogą rzeczną i przekierowanych z transportu lądowego zmniejsza koszty naprawy dróg o prawie 10 mln USD rocznie. Ponadto, możliwości transportowe  Dniepru są obecnie wykorzystywane na poziomie 10 proc., tak więc nowe regulacje pozwolą w pełni wykorzystać potencjał rzeki – podkreślił W. Kryklij.

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy, ustawa stworzy warunki do zwiększenia  przewozów rzecznych z obecnych 12 mln ton do 30 mln ton rocznie. Oczekuje się, iż zyski dla budżetu państwa wyniosą ok. 500 mln USD rocznie. Obecnie w Ukrainie, rzekami  transportuje się poniżej 1 proc. wszystkich towarów, zaś w UE ten wskaźnik wynosi 7 proc.

Przyjęcie nowej ustawy zbiegło się w czasie z podjęciem decyzji o przewodnictwie Ukrainy w Komisji Dunajskiej w okresie 2021 – 2023.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn