Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

21.09.2020. В Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник Польсько-української господарчої палати.

Перший раз в історії закон має врегулювати правила, які стосуються законодавства щодо груп компаній, яке називається також холдинговим правом. Норми, які стосуються холдингів, до цього часу існували в польському законодавстві лише в обмеженому обсязі. Відповідно до представленого на даний момент змісту проєкту:

  • буде визначений термін «група компаній»;
  • буде запроваджено правило розкриття участі в групі в судовому реєстрі під страхом невикористання положень про групи компаній, зазначених у проєкті;
  • материнські компанії та дочірні компанії також керуються інтересами групи (холдингу), якщо це не порушує законних інтересів кредиторів та міноритарних учасників або акціонерів дочірнього підприємства;
  • запроваджується інститут так званої обов’язкової вказівки, виданої материнською компанією дочірній;
  • у проєкті визначаються правила відповідальності материнської компанії за дачу обов’язкової вказівки дочірній компанії відносно цієї дочірньої компанії, іншої дочірньої компанії, акціонерів чи учасників, а також кредиторів дочірньої компанії;
  • до польського законодавства запроваджується правило так званого Business Judgement Rule (правило ділової оцінки ситуації);
  • змінюються також основні обов’язки членів органів компанії, з особливим акцентом на спосіб функціонування наглядових рад.

Згідно з обґрунтуванням проєкту змін, холдингове право регулює відносини між материнською компанією та її дочірніми компаніями, враховуючи інтереси кредиторів, членів органів та дрібних учасників (акціонерів) дочірньої компанії, а також оснащуючи наглядові ради інструментами, що дозволяють здійснювати більш ефективний корпоративний нагляд та усунути сумніви щодо інтерпретації.

Войцех Пілат

Facebook
Twitter
LinkedIn