Tarcza 7.0 dostępna

4 lutego 2021. Od 1 lutego 2021 r. dostępna jest pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 7.0. Z instrumentów pomocowych mogą skorzystać wszystkie podmioty działające na kanwie regulacji prawa polskiego, niezależnie od tego, czy przedsiębiorcą jest Polak czy Ukrainiec. 1 lutego weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia […]

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

18.09.2020 р. 15.09.2020 р. в Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник Польсько-української господарчої палати. Перший раз в історії закон має врегулювати правила, які стосуються законодавства щодо груп компаній, яке називається також холдинговим правом. Норми, які […]

Trwają konsultacje w sprawie nowego prawa holdingowego

21.09.2020 r. W dniu 15.09.2020 r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyły się konsultacje w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt noweli wprowadza m.in. regulacje dotyczące prawa holdingowego. W konsultacjach uczestniczył także przedstawiciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Ustawa ma po raz pierwszy w historii uregulować zasady dotyczące prawa grup spółek, zwanego również prawem holdingowym. Regulacje dotyczące […]

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

21.09.2020. В Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник Польсько-української господарчої палати. Перший раз в історії закон має врегулювати правила, які стосуються законодавства щодо груп компаній, яке називається також холдинговим правом. Норми, які стосуються холдингів, до […]

Własność intelektualna po nowemu

2 sierpnia 2020 r. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie wzmocnienia ochrony i ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczania trollingu patentowego (ustawa nr 2258). Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza mechanizmy ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych zharmonizowane z prawem unijnym. […]

Nowe prawo podatkowe Ukrainy w praktyce cd.

9 lipca 2020. Jak już pisaliśmy na naszym portalu, od dnia 23 maja 2020 r. obowiązuje Ustawa Ukrainy nr 466-IX, wdrażająca kompleksową reformę podatkową w Ukrainie. Ustawa ma na celu: uproszczenie systemu administracji podatkowej harmonizację prawa podatkowego Ukrainy ze światowymi standardami wprowadzenie międzynarodowych standardów kontroli podatkowej dla wszystkich uczestników handlu międzynarodowego wdrożenie postanowień Planu Działań […]

Kompromis w sprawie zielonych taryf

11 czerwca 2020 r. Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 10 czerwca 2020 r. obradował nad kluczowymi warunkami porozumienia pomiędzy ukraińskimi władzami państwowymi a producentami i inwestorami z sektora OZE. Pełniąca obowiązki Ministra Energetyki i Polityki Ochrony Środowiska Ukrainy Olha Buslavets przedstawiła następujące główne założenia porozumienia: obniżka taryfy dla elektrowni słonecznych i elektrowni wiatrowych oddanych do […]

Zmiany w prawie podatkowym Ukrainy

5 czerwca 2020. W dniu 23 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa Ukrainy nr 466-IX (poprzednio: projekt ustawy nr 1210). To główny akt prawny w ramach kompleksowej reformy podatkowej w Ukrainie. Ustawa nr 466-IX ma na celu kompleksowe uproszczenie administracji podatkowej i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych, w szczególności BEPS, co ma znaczący wpływ […]

Pomoc publiczna dla firm

31 maja 2020 r. Sejm uchwalił 28 maja ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Limit wydatków na pomoc wynosi 1,2 mld złotych na okres 10 lat. Teraz czas na Senat. Z pomocy będą mogły skorzystać także firmy z kapitałem ukraińskim założone w Polsce. Pomoc ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności […]

KE: TAK dla polskiego programu pomocy

26 maja 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 25 maja 2020 r. polski program pożyczek płynnościowych dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa o łącznej wartości 2,2 miliarda euro (10 mld zł). Program pożyczek jest częścią szerszego polskiego programu, tzw. Tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Program pomocowy został przygotowany w ramach prawnych pomocy państwa […]