Tarcza 7.0 dostępna

Tarcza 7.0 dostępna

4 lutego 2021. Od 1 lutego 2021 r. dostępna jest pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 7.0. Z instrumentów pomocowych mogą skorzystać wszystkie podmioty działające na kanwie regulacji prawa polskiego, niezależnie od tego, czy przedsiębiorcą jest Polak czy...
Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

18.09.2020 р. 15.09.2020 р. в Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник...
Trwają konsultacje w sprawie nowego prawa holdingowego

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

21.09.2020. В Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник Польсько-української...
Własność intelektualna po nowemu

Własność intelektualna po nowemu

2 sierpnia 2020 r. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie wzmocnienia ochrony i ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczania trollingu patentowego (ustawa nr 2258). Ustawa oczekuje obecnie na...