Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

18.09.2020 р. 15.09.2020 р. в Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник...
Trwają konsultacje w sprawie nowego prawa holdingowego

Відбуваються консультації щодо нового холдингового законодавства

21.09.2020. В Міністерстві державних активів відбулися консультації щодо проєкту змін Кодексу торговельних товариств. Проєкт змін запроваджує, зокрема, норми, які стосуються холдингового права. У консультаціях брав участь також представник Польсько-української...
Własność intelektualna po nowemu

Własność intelektualna po nowemu

2 sierpnia 2020 r. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w sprawie wzmocnienia ochrony i ochrony praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz zwalczania trollingu patentowego (ustawa nr 2258). Ustawa oczekuje obecnie na...