Handel motorem reform

Handel motorem reform

Prof. Marek Belka i jego doradca w Parlamencie Europejskim Michał Kapa oceniają wdrażanie umowy o wolnym handlu UE – Ukraina. Nie jesteśmy zapewne jedynymi, który z rozrzewnieniem wspominają czas poprzedzający wybuch pandemii COVID-19. Problemy i wyzwania,...