Belka o współpracy UE z Ukrainą

10 lutego 2021. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad tzw. Raportem Gahlera, czyli Raportem nad wdrożeniem Umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.

Prof. Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, wiceprzewodniczący Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim powiedział w tej debacie:

„Gdybyśmy mieli za zadanie określić korzyści płynące z układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, sama DCFTA byłaby wystarczającą odpowiedzią.

Od 2016 r. nasz dwustronny handel stale rośnie i UE jest obecnie największym partnerem handlowym Ukrainy i zdecydowanie najważniejszym partnerem w procesie reform.

Pandemia nieco utrudniła nam odniesienie wspólnego sukcesu, ale nie możemy pozwolić na podważanie osiągnięć Ukrainy w dziedzinie zarządzania makroekonomicznego.

Należy pochwalić i rozszerzyć pożyczki pomocy makrofinansowej UE, pakiety odpowiedzi COVID-19 i programy pomocy technicznej, służące umożliwieniu wprowadzenia programów szczepień (w Ukrainie – red.).

Aczkolwiek musimy jednak oczekiwać pełnego poszanowania postanowień umowy w odniesieniu do zbliżenia przepisów, wzmożenia wysiłków na rzecz walki z korupcją, wzmocnienia prawa własności oraz  zagwarantowania pracownikom wolności zrzeszania się i praw do rokowań zbiorowych.

Powinniśmy również wezwać naszych ukraińskich partnerów do stworzenia przewidywalnego otoczenia regulacyjnego z niezależnym sądownictwem i ograniczenia wpływów przedsiębiorstw państwowych i grup interesów opartych na oligarchach, w celu przyciągnięcia bardzo potrzebnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Jest to konieczne, aby w pełni czerpać korzyści z naszej rosnącej współpracy gospodarczej.”

  • Dzisiaj, po 13:00 planowane jest głosowanie w sprawie raportu.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn