VIDEO prof. Marek Belka o umowie handlowej UE z Ukrainą

REDAKCJA EDIALOG: Czy umowa DCFTA jest drogą do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej?

prof. Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Rady Ministrów Polski w latach 2004–2005, Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

Umowa handlowa zmienia całkowicie obraz połączeń gospodarczych Ukrainy – miejsce Rosji zajęła Unia Europejska. To jest czynnik modernizacji gospodarki, ale także całego życia społecznego, bo członkostwo w Unii Europejskiej nie jest tylko projektem gospodarczym, a przede wszystkim projektem cywilizacyjnym. To jest największe wyzwanie, jakie stoi przed ukraińskim społeczeństwem, żeby, mówiąc krótko, się zeuropeizować – nie tylko swoją gospodarkę, ale także społeczeństwo. I takie problemy są dzisiaj najważniejsze w stosunkach między Unią i Ukrainą.

My w Unii Europejskiej doceniamy sukcesy gospodarcze waszego kraju. Bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia w sprawach ochrony własności intelektualnej, walki z korupcją, niezależności sądownictwa… No cóż, mnie, Polakowi, trudno tutaj dawać lekcje Ukraińcom. Wszyscy wiemy, że to jest proces. My kilkanaście lat musieliśmy pracować, żeby zostać zaakceptowanymi. Myślę, że w Ukrainie to będzie trwało jeszcze dłużej, ale oczywiście cel jest jasny.  Dziękuję bardzo.

Facebook
Twitter
LinkedIn