Więcej suchych portów

30 marca 2021. W obwodzie rówieńskim otworzono drugi suchy port w Ukrainie. Rozpoczęły się prace nad kolejnym, przy granicy z Polską. Nowy terminal o powierzchni 10 ha znajduje się w mieście Klewań. Obiekt będzie przeznaczony do przeładunku oraz składowania towarów przeznaczonych do transportu koleją. Z tego terminalu będą wysyłane m.in. zboża, tarcica, nawozy i inne […]

Infrastruktura w „Europie Karpat”

1 marca 2021. Zakończyła się wideokonferencja „Europa Karpat”, zorganizowana w Krasiczynie. Ten nowy, postulowany przez Polskę format współpracy regionalnej ma doprowadzić do uznania Strategii Karpackiej za jedną z polityk Unii Europejskiej, podobnie jak Strategia Dunajska. W czasie panelu o infrastrukturze minister Andrzej Adamczyk wskazał, że dla regionu Karpat najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji samochodowej, kolejowej […]

Ukraina 30. Infrastruktura

26 lutego 2021. Od poniedziałku do środy trwało kolejne forum „Ukraina 30”, którego tematem tym razem była infrastruktura. Cykl konferencji tematycznych nawiązuje do 30 projektów strategicznych, które prezydent i rząd zamierzają zrealizować do 2030 roku w ramach Narodowej Strategii Gospodarczej Ukrainy. Forum „Ukraina 30” to dobra okazja, by zorientować się „co w trawie piszczy”, jakie […]

Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i mają strategiczne znaczenie dla połączeń krajowych i międzynarodowych Ukrainy, w szczególności z Unią Europejską. […]

Trzyletni plan inwestycyjny – przyjęty

25 listopada 2020. Na liście inwestycji – około100 projektów. Prawie 40 proc. to przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury i transportu. Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła listę projektów inwestycyjnych na lata 2020-2023. W dużej części dotyczą one infrastruktury i transportu. Na liście znajduje się około 100 projektów uwzględniających służbę zdrowia, energetykę, transport, infrastrukturę, przemysł przetwórczy, gospodarkę odpadami, ochronę […]

Inwestycyjna trzylatka

25 listopada 2020. Rząd Ukrainy zatwierdził listę priorytetowych projektów inwestycyjnych na lata 2020-2023. Do Gabinetu Ministrów wpłynęło około 600 wniosków inwestycyjnych. Wybrano około 100 projektów w różnych sektorach gospodarki. Oto przykłady planowanych projektów: Transport i infrastruktura: budowa nowego lotniska na Zakarpaciu i przebudowa 13 lotnisk regionalnych, modernizacja sieci logistycznej Ukrposhty i reforma jej oddziałów wiejskich, […]

Zezwolenia przewozowe i cyfrowe

14 października 2020. Ukraina liczy na wsparcie Polski j w przejściu na system cyfrowej wymiany zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych i jest gotowa do rozpoczęcia projektów pilotażowych. W trakcie bilateralnych rozmów ministrów Polski i Ukrainy, Władysław Kryklij – Minister Infrastruktury Ukrainy podkreślił potrzebę zapewnienia ukraińskim przewoźnikom drogowym wystarczającej liczby zezwoleń z RP na wykonywanie […]