Zezwolenia przewozowe i cyfrowe

14 października 2020. Ukraina liczy na wsparcie Polski j w przejściu na system cyfrowej wymiany zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych i jest gotowa do rozpoczęcia projektów pilotażowych.

W trakcie bilateralnych rozmów ministrów Polski i Ukrainy, Władysław Kryklij – Minister Infrastruktury Ukrainy podkreślił potrzebę zapewnienia ukraińskim przewoźnikom drogowym wystarczającej liczby zezwoleń z RP na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych na warunkach ustalonych w momencie podpisywania Układu Stowarzyszeniowego Ukraina- UE.  Sygnalizował, że ukraińscy przewoźnicy czekają na postępy w tej sprawie i są gotowi na parytetowe ustalenie liczby bilateralnych zezwoleń. Strona ukraińska oczekuje, że limit polskich zezwoleń nie powinien być mniejszy niż 200 000 rocznie.

W ubiegłym roku na Ukrainie wprowadzono elektroniczny system dystrybucji pozwoleń, który usunął większość problemów i zastrzeżeń pojawiających się na rynku. Ukraina jest gotowa zrobić kolejny krok naprzód i -licząc na wsparcie strony polskiej – przejść na system cyfrowej wymiany zezwoleń. „Będziemy pierwszymi krajami, które to zrobią. A to zapobiegnie biurokracji, przyspieszy wymianę informacji i co ważne, poprawi więzi handlowe i gospodarcze między naszymi krajami. Ze swojej strony jesteśmy gotowi do wdrożenia pierwszych projektów pilotażowych w najbliższej przyszłości” – powiedział minister Kryklij.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk rozwiązanie problemu upatruje w przyspieszeniu ruchu granicznego, a także w optymalizacji funkcjonowania punktów kontrolnych i delimitacji ruchu pasażerskiego i towarowego.Ministrowie rozmawiali także o rozwoju infrastruktury granicznej, realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych w zakresie transportu szynowego oraz zwiększeniu ruchu kontenerów koleją, a także o współpracy portowej i lotniczej. Minister Kryklij wskazał, że celowe będzie przeprowadzenie eksperymentu polegającego na stworzeniu wspólnej przestrzeni celnej, tak aby przewoźnicy zoptymalizowali czas odprawy podczas przekraczania granic. Pierwsze projekty pilotażowe w ramach eksperymentu mogłyby obejmować kilka punktów kontrolnych między Ukrainą a Polską.

Na podstawie informacji Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy

Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn