Więcej suchych portów

30 marca 2021. W obwodzie rówieńskim otworzono drugi suchy port w Ukrainie. Rozpoczęły się prace nad kolejnym, przy granicy z Polską.

Nowy terminal o powierzchni 10 ha znajduje się w mieście Klewań. Obiekt będzie przeznaczony do przeładunku oraz składowania towarów przeznaczonych do transportu koleją. Z tego terminalu będą wysyłane m.in. zboża, tarcica, nawozy i inne surowce. Andrii Levchenko – zastępca dyrektora firmy Imtrex zaznaczył, że w port może  jednocześnie obsługiwać 50 kontenerów. Levchenko dodał, że już ruszyły pierwsze pociągi w kierunku Europy oraz do głównych portów obwodu odeskiego. Niedawno przybył pierwszy kontener z Ameryki, którego tranzyt trwał 30 dni. Jest to dobry wynik, gdyż obecnie czas tranzytu do portów Morza Czarnego wynosi 2 miesiące. Planowane jest zwiększenie przepustowości terminala do 2 tys. kontenerów miesięcznie.

Na koniec marca firma Lemtrans, wchodząca do grupy firm ukraińskiego przedsiębiorcy Rinata Achmetowa, poinformowała o nabyciu 70 proc. udziałów w spółce „Mostyska Dry Port”. Na bazie tego przedsiębiorstwa planowane jest stworzenia hubu logistycznego, jedynie 7 km od polskiej stacji kolejowej Medyka. Projekt intermodalnego terminalu będzie realizowany na terenie dawnej bazy naftowej w pobliżu stacji Mostyska-2. Powierzchnia obiektu stanowi 36,5 ha, a całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 15 mln USD. Terminal umożliwi przeładunek kontenerów na styku torów o szerokości 1520 i 1435 mm na drodze do i z Unii Europejskiej. Oczekuje się, że hub będzie obsługiwał pierwsze pociągi już na końcu br., jednak ostatecznie oddanie do użytku planowane jest na 2026 r. Inwestorzy spodziewają się, iż planowana przepustowość suchego portu wyniesie do 100 tys. kontenerów rocznie. Oczekuje się, że to pozwoli obiektu stać się głównym węzłem transportowym między Azją i Europą na terytorium Ukrainy oraz przyciągnąć dodatkowy tranzyt z Chin w Ukrainę.

  • W obwodzie lwowskim realizowane są jeszcze dwa projekty suchych portów. Pierwszym z nich jest MOST Logistic Terminal o powierzchni 7 ha w pobliżu wsi Wolica. Prace nad jego budową rozpoczęły się 2019 r. i nadal trwają, jednak już prowadzone są usługi przeładunkowe i transportowe. Wartość inwestycji szacowana jest na 10 mln EUR. Drugim projekt jest „Mostyski suchy port” o powierzchni 63,25 ha w pobliżu miasta Mostyska i wsi Wolica i Hodynie. Ze względu na brak inwestorów projekt jest w tej chwili zamrożony.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn