1 marca 2021. Zakończyła się wideokonferencja „Europa Karpat”, zorganizowana w Krasiczynie. Ten nowy, postulowany przez Polskę format współpracy regionalnej ma doprowadzić do uznania Strategii Karpackiej za jedną z polityk Unii Europejskiej, podobnie jak Strategia Dunajska.

W czasie panelu o infrastrukturze minister Andrzej Adamczyk wskazał, że dla regionu Karpat najistotniejsza jest dobra sieć komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej. Podkreślił, że będzie ona „swoistym silnikiem rozwoju” tej części Europy. „Dla każdego z państw regionu najważniejsza jest Via Carpatia oraz jej odnogi” – mówił polski minister infrastruktury. Przypominał, że budowa korytarzy transportowych na osi Północ – Południe wpisuje się w koncepcję współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Trójmorza.

Minister Władysław Kryklij zadeklarował, że Ukraina w 2021 r. rozpocznie realizację projektu kolei dużych prędkości, która ma obsługiwać ruch intercity i kontenerowy w kierunku UE. Ukraiński minister infrastruktury podkreślił potrzebę budowy nowych połączeń kolejowych w oparciu o „europejski tor”. Dodał, że w tegorocznym budżecie zapewnione są środki na podjęcie tego ambitnego planu, który „na początkowym etapie obejmie budowę linii kolejowej z prędkością do 250 km/h oraz nowoczesną infrastrukturę do obsługi intercity i transportu kontenerowego w kierunku UE. W 2021 roku zaczniemy ją od granicy z Polską”.

(Red.)