Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i mają strategiczne znaczenie dla połączeń krajowych i międzynarodowych Ukrainy, w szczególności z Unią Europejską. W ramach projektu rząd Ukrainy zobowiązał się do rozwoju systemu zaopatrzenia Państwowej Agencji Dróg (Ukrawtodor) oraz wzmocnienia kontroli wewnętrznej, zasad i mechanizmów zapobiegania korupcji.

Premier Denys Shmyhal  podziękował EBOR za wsparcie i zaznaczył, że rozwój infrastruktury skutkuje nie tylko poprawieniem komfortu życia ludzi, ale także stwarza efekt mnożnikowy dla wzrostu gospodarczego. Oleksandr Kubrakow – prezes Ukrawtodoru podkreślił, iż jest to największy projekt współpracy między Ukrawtodor i EBOR w ciągu ostatnich 10 lat. Natomiast Matteo Patrone, dyrektor zarządzający EBOR ds. Europy Wschodniej i Kaukazu powiedział, że lepsza sieć drogowa będzie motorem wzrostu i odbudowy sektora prywatnego po pandemii. Ponadto Patrone dodał, iż ten projekt będzie sprawdzianem dla szerszego programu antykorupcyjnego wspieranego przez EBOR, który będzie skierowany do innych przedsiębiorstw państwowych i podmiotów sektora publicznego.

Część przydzielonych środków zostanie skierowana także na wdrożenie systemu zarzadzania ruchem dla pojazdów ciężarowych oraz przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym kraju w celu zidentyfikowania i usprawnienia odcinków drogi o wysokim ryzyku. Więcej nt. budowy dróg w artykułach „Jednak budowano drogi”, „Drogi i statystyki” oraz „Sześć „prywatnych” dróg”.

Warto przypomnieć, iż jest największym inwestorem instytucjonalnym w Ukrainie, który zaangażował 14,5 mld EUR w prawie 500 projektów. Pomoc dla Ukrainy jest jednak uzależniona od realizacji polityki w sferze zwalczania korupcji. Więcej o tym w artykule „EBOR i EBI zniecierpliwione”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn