EBOR i EBI zniecierpliwione

21 grudnia 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wydały wspólne oświadczenie dotyczące zwalczania korupcji w Ukrainie.

Czytamy w nim, że „zwalczanie korupcji ma kluczowe znaczenie zarówno dla osiągnięcia zaufania publicznego do instytucji państwowych, jak i dla osiągnięcia silniejszego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

Oba podmioty podkreślają, że „wyeliminowanie korupcji w ukraińskich przedsiębiorstwach i agencjach państwowych oraz wspieranie dobrego i przejrzystego zarządzania w tych podmiotach” można osiągnąć „jedynie w ścisłym partnerstwie z władzami Ukrainy”.

EBOR i EBI przypominają o protokole pomiędzy rządem Ukrainy i EBOR z października 2020 roku, w którym „rząd Ukrainy zobowiązał się do wzmocnienia ładu korporacyjnego w sektorze państwowym (zgodnie z zaleceniami OECD) oraz do wdrożenia solidnych kontroli antykorupcyjnych i kontroli zamówień publicznych w podmiotach państwowych”. Jako przykład wymienia się Ukrawtodor, „gdzie EBI i EBOR współpracują w celu wzmocnienia praktyk antykorupcyjnych i dobrych praktyk zarządzania”. Ten pilotażowy projekt współpracy antykorupcyjnej ma być podstawą dla szerszego programu obejmującego więcej przedsiębiorstw i agencji państwowych.

EBOR i EBI dość stanowczo oświadczyły, że „z niecierpliwością czekają na współpracę z rządem Ukrainy, Ukrainy i innymi podmiotami państwowymi w celu osiągnięcia tych istotnych i niezbędnych reform. Jeśli się powiedzie, obywatele Ukrainy skorzystają z tych wysiłków.”

  • EBOR jest największym inwestorem instytucjonalnym w Ukrainie, który zaangażował 14,5 mld EUR w prawie 500 projektów, ostatni z nich- to kredycie EBOR na budowę autostrady M05 Kijów-Odessa.
  • EBI udzielił dotąd 1,9 mld EUR długoterminowych pożyczek we wsparcie ukraińskich MSP, zaś 3,6 mld EUR korzystnych kredytów skierował do ukraińskiego sektora publicznego.

(Red.)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn