EBOR dla córki Naftogazu

3 sierpnia 2020. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspiera przekształcenia ukraińskiego sektora energetycznego. Bank udzielił właśnie pożyczki w wysokości 51,9 mln EUR dla Ukrgasvydobuvannya (UGV).

UGV to spółka zależna od spółki akcyjnej Naftogaz Ukrainy, która zapewnia 75 proc. krajowej produkcji gazu. Pożyczka została udzielona w dwóch transzach. Do 36,4 mln EUR zostanie przeznaczone na finansowanie zamówień na platformy robocze, co przyczyni się do zwiększenia produkcji gazu ziemnego na istniejących już polach wydobywczych. Do 15,5 mln EUR będzie dedykowane wprowadzeniu innowacyjnych systemów odzysku ciepła w zakładzie UGV w Lokachi na zachodzie Ukrainy.

Wszystkie zamówienia w ramach projektu finansowanego przez EBOR będą realizowane w drodze otwartego przetargu, w ścisłej zgodności z polityką i zasadami zamówień publicznych banku. Zapewni to równe szanse kwalifikującym się oferentom i przyczyni się do przejrzystości i efektywności kosztowej programu inwestycyjnego UGV.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn