Drogi i statystyki

7 grudnia 2020. W bieżącym roku koszt budowy 1 kilometra nowej drogi w Ukrainie zmniejszył się o 14 proc., koszt odbudowy 1 kilometra drogi zmniejszył się o 45 proc. Natomiast aż o 91, 6 proc. wzrosły koszty tzw. średniej bieżącej naprawy.

Takie dane podał CoST Ukraina (Construction Sector Transparency Initiative), który jest częścią międzynarodowej, dobrowolnej inicjatywy wielu interesariuszy, mającej na celu  promowanie przejrzystości i odpowiedzialności w budownictwie, finansowanym ze środków publicznych. Sekretariat CoST mieści się w Londynie.

Svyatoslav Abramov, dyrektor wykonawczy CoST Ukraine poinformował, że średni koszt budowy 1 km nowej drogi w 2020 roku wyniósł 90, 2 mln UAH, odbudowa 1 km drogi średnio kosztowała 36 mln UAH, zaś remont 1 km drogi to koszt 25 mln UAH, tzw. średnia bieżąca naprawa 1 km drogi to 11 mln UAH.

Według wyników monitoringu CoST Ukraina, w 2020 r. ukraińscy drogowcy wybudowali 14,35 km nowych dróg,  przebudowali 77,29 km dróg, na 449,7 km dokonali dużych napraw, zaś na 4395,4 km dróg przeprowadzili tzw. średnie bieżące naprawy.

(Red. )

Facebook
Twitter
LinkedIn