16 lipca 2021. Po uruchomieniu rynku obrotu ziemią w Ukrainie, od 1 lipca zarejestrowano nieco ponad 600 transakcji na łącznej powierzchni 700 hektarów.

Roman Leszczenko, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy powiedział, że według prognoz resortu nie będzie ekscytacji sprzedażą ziemi. Będą zawierane umowy ,ale nie będzie ich wiele- w ciągu dwóch tygodni zawarto nieco ponad 600 transakcji obejmujących około 700 hektarów. Według stanu na dzień 9 lipca było przeprowadzono 322 transakcji.

Minister odradza Ukraińcom sprzedaż ziemi. Ponieważ ziemia i produkcja rolna są bardzo opłacalnym rodzajem działalności gospodarczej. A także z każdym rokiem wartość ziemi będzie rosła.

Leszczenko podał przykład Polski, gdzie cena wynosi dziś około 11 tys. EUR za hektar i w w ciągu 15 lat wartość wzrosła ponad 10-krotnie. Oznacza to, że kapitalizacja ziemi wzrośnie.

Minister radzi Ukraińcom, którzy są właścicielami ziemi, uporządkować dokumenty. Konieczne jest przeprowadzenie prac w zakresie rejestracji katastralnej. Wiele osób w Ukrainie nadal nie ma nawet dokumentów na ziemi.

Leszczenko powiedział, że reforma rolna jest dźwignią, która umożliwi obywatelom Ukrainy uporządkować swoje dokumenty i „mieć ziemię jako najlepszy depozyt bankowy”.

OT