UkraineInvest opiekunem inwestorów

19 lutego 2021. Gabinet Ministrów wyznaczył agencję UkraineInvest jako odpowiedzialną za wsparcie inwestorów w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości.

Serhii Tsivkach – Dyrektor Wykonawczy UkraineInvest poinformował, iż zadaniem agencji jest m.in. poszukiwanie inwestorów, wyjaśnianie im przypisów prawa i możliwości wynikających z niego oraz przeprowadzanie studiów wykonalności projektów. Natomiast agencja nie będzie podejmowała decyzji o udzieleniu wsparcia dla inwestorów. Będzie jedynie świadczyła dla nich usługi doradcze, w ramach których pomoże określić rodzaj i wysokość możliwej pomocy rządowej.

Tsivkach podkreślił, że UkraineInvest nie będzie pobierał opłat za swoje usługi od inwestorów. Opracowane przez agencję studium wykonalności projektu będzie przekazywany do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy. Następnie resort  powinien zbadać, czy projekt spełnia określone kryteria i przygotować rekomendacje dla Gabinetu Ministrów w sprawie podpisania umowy między inwestorem i rządem. W umowie muszą być jasno określone obowiązki inwestora i państwa oraz warunki realizacji projektu. Na podjęcie ostatecznej decyzji Gabinet Ministrów będzie miał jedynie 30 dni.

  • Pomoc dla inwestorów jest przewidziana w ramach niedawno przyjętej ustawy „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości”. W ramach programu inwestorzy mogą liczyć m.in. na zwolnienia z podatku dochodowego na 5 lat, z podatku VAT i ceł na import nowego sprzętu, pokrycie kosztów budowy, remontu i zmiany infrastruktury towarzyszącej realizacji projektu oraz możliwość dzierżawy działki inwestycyjnej na preferencyjnych warunkach. Łączna kwota dofinansowania projektów może sięgać nawet 30 proc. ich wartości. Programem są objęte zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni. Eksperci UkraineInvest szacują, że roczna liczba wniosków inwestycyjnych wzrośnie do trzystu. Więcej o programie wsparcia w artykule „Ulgi dla dużych inwestycji”.
  • Denys Szmyhal – Premier Ukrainy zapewnił, że wsparcie dla inwestorów wraz z innymi instrumentami, takimi jak koncesje, prywatyzacja, parki przemysłowe i inne, pomoże przywrócić aktywność inwestycyjną w kraju. Więcej o tym w artykułach „TAK dla dużej prywatyzacji”, „Ukraińskie projekty koncesyjneoraz Zaproszenie do PPP w infrastrukturze”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn