Ulgi dla dużych inwestycji

11 lutego 2021. Prezydent Wołodymyr Zełeński podpisał ustawę „O wsparciu państwa dla projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości”.

Odpowiednia ustawa została przyjęta przez Radę Najwyższą 17 grudnia 2020 r. Według tego dokumentu ze wsparcia mogą skorzystać projekty, którzy spełniają następujące wymogi:

  • Inicjatywa jest realizowana w sektorach przemysłu przetwórczego, transportu, edukacji, nauki, ochrony zdrowia, sztuki, kultury, sportu, turystyki i rekreacji uzdrowiskowej.
  • Projekt spowoduje powstanie ponad 80 nowych miejsc pracy z wynagrodzeniem, którego wysokość jest przynajmniej o 15 proc. wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w regionie, w którym projekt jest realizowany.
  • Wartość inicjatywy wynosi ponad 20 mln EUR, a czas realizacji nie przekracza pięciu lat.

Spod przepisów ustawy wyłącza się projekty dot. produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi, wydobycia i przetwarzania węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii oraz inicjatyw na podstawie umów o podziale produkcji w obszarze produkcji roślinnej i w sektorze finansowym.

Przewiduje się kilka możliwych form wsparcia, w tym:

  • Zwolnienie z podatku dochodowego na 5 lat, z podatku VAT i ceł na import nowego sprzętu;
  • Oddanie do użytkowania (dzierżawy) działki, będącej własnością państwową lub komunalną, pod realizację projektu na specjalnych warunkach z możliwością późniejszego zakupu.
  • Pokrycie kosztów budowy, remontu i zmiany infrastruktury towarzyszącej realizacji projektu (drogi, linie komunikacyjne, infrastruktura inżynieryjna itp.) z budżetów państwowego, lokalnego oraz innych źródeł nie zabronionych przez prawo.

Łączna kwota dofinansowania takich inwestycji może sięgać nawet 30 proc. ich wartości. Program przewiduje wsparcie zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Eksperci UkraineInvest szacują, że roczna liczba wniosków inwestycyjnych wzrośnie do trzystu. Więcej na temat inwestycji w Ukrainie w artykule „BIZ w Ukrainie”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn