Zaproszenie do PPP w infrastrukturze

14 grudnia 2020. Ukraina jest otwarta na inwestycje i realizację nowych, obiecujących projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w różnych sektorach infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wiodące firmy zagraniczne do inwestowania w ukraińskim sektorze transportowym.

Poinformował o tym minister infrastruktury Władysław Kryklij  podczas Dnia Infrastruktury IV Dorocznego Ukraińskiego Roadshow Inwestycyjnego.

„Ukraina ma już udane przykłady takiego partnerstwa. Jest to przekazanie koncesji pierwszych portów morskich Ukrainy Olvia i Chersoniu o łącznej wartości inwestycji około 134 milionów USD. Dlatego w dalszym ciągu przygotowujemy kolejne projekty inwestycyjne w branży morskiej i innych branżach infrastrukturalnych i zapraszamy do udziału w nich wiodące firmy zagraniczne. Inwestujemy na Ukrainie– zaznaczył w swoim wystąpieniu Władysław Kryklij.

Kryklij powiedział, że rząd Ukrainy zatwierdził listę priorytetowych projektów inwestycyjnych dla państwa na najbliższe 3 lata, a 40% tej listy stanowią projekty z zakresu infrastruktury i transportu. Obejmuje ona koncesje kompleksu kolejowo-promowego i pierwszego terminalu kontenerowego w porcie Czaromorsk, koncesję na kompleks pasażerski w porcie w Odessie, koncesję na miejsca postojowe portu Berdiańsk i inne projekty.

Ponadto Ministerstwo przygotowuje koncesje dla stoczni w porcie w Odessie i porcie Izmail, opracowano i zatwierdzono wstępne studium wykonalności koncesji portu morskiego Biełgorod-Dniestrowsk, a także trwają poszukiwania finansowania wstępnego studium wykonalności koncesji portów Mariupol i Reni.

Ministerstwo nadal aktywnie przygotowuje projekty PPP w sektorach kolejowym, drogowym i lotniczym. Międzynarodowi konsultanci zakończyli już ocenę koncesji na stacjach w Charkowie, Dnieprze, Winnicy, Chmielnickim, Mikołajowie, Czopie i Kijowie, inwestycji  o łącznej wartości 3,8 mld UAH. Trwają przygotowania projektów budowy i przebudowy linii kolejowych Mostiska – Skniłow, Kowel – Jagodin – granica państwowa i Kowel – Izov – granica państwowa, rozbudowa portowej infrastruktury kolejowej oraz zakup towarowych lokomotyw elektrycznych w celu odnowienia taboru UZ.

Zakończono opracowanie wstępnego studium wykonalności dla 6 pilotażowych odcinków dróg o długości 1400 km, które będą realizowane w ramach pierwszego programu partnerstwa publiczno-prywatnego w branży drogowej.

Do priorytetowych projektów inwestycyjnych w sektorze drogowym, Władysław Krykliy zaliczył również budowę obwodnicy Kijowa i mostu przez Bug w Mikołajowie. Lista priorytetowych projektów inwestycyjnych na Ukrainie obejmuje także przebudowę 13 lotnisk regionalnych w Czerkasach, Iwano-Frankowsku, Czerniowcach, Chersoniu, Winnicy, Odessie, Dnieprze, Połtawie, Równie, Sumach, Krzywym Rogu, Nikołajewie, Zytomierzu oraz budowę nowego lotniska na Zakarpaciu.

Na podstawie informacji prasowej Administracji Morskich Portów Ukrainy opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn