Polska w handlu za Chinami

Polska w handlu za Chinami

16 sierpnia 2021. Największym partnerem handlowym Ukrainy w I półroczu 2021 r. były Chiny. Polska nadal zajmuje 2. miejsce. Według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy wielkość eksportu towarów do Chin wzrosła o 43 proc. – do 4,28 mld USD, a import z Chin wzrósł...
Ukraina na plusie z Polską!

Ukraina na plusie z Polską!

16 czerwca 2021. Polska utrzymuje 2. miejsce wśród partnerów handlowych Ukrainy na świecie i nadal jest 2. największym rynkiem eksportowym. Od początku 2021 r. wymiana handlowa między naszymi krajami wzrosła o 8 proc. Według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy,...
Stop dla rosyjskiego prądu

Stop dla rosyjskiego prądu

24 maja 2021. Narodowa Komisja ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych (NKREUK) rozpatrzy możliwość ograniczenia importu energii elektrycznej z Rosji i Białorusi. Odpowiednią propozycję złożył minister energii Herman Haluszenko. Minister podkreślił,...
Cukier sprzedać, cukier kupić

Cukier sprzedać, cukier kupić

17 maja 2021. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. eksport cukru był 25 razy mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i wyniósł 2,18 tys. ton. Według Państwowej Służby Celnej Ukrainy, jeśli chodzi o ekwiwalent pieniężny, największymi odbiorcami ukraińskiego...