Import kiełbas podwoił się

26 lutego 2021. W 2020 r. import kiełbasy i wędlin w Ukrainę wzrósł dwukrotnie, do 4700 ton.

Według Ukrainian Agribusiness Club (UAC), od 2016 roku import kiełbas w Ukrainie wzrósł 12. krotnie.

Głównymi dostawcami kiełbasy w Ukrainę są:

  • Polska – 3432 ton (73 proc. całkowitego importu),
  • Hiszpania – 855 ton,
  • Włochy – 294 ton,
  • Niemcy – 33 ton,
  • Francja – 26 ton.

Pod względem wartości importu liderem jest Hiszpania (43 proc. wartości całego importu).

UAC zwraca uwagę, że pomimo wzrostu dostaw, udział importowanej kiełbasy na rynku Ukrainy jest niewielki – tylko 1,4 proc.

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, eksport ukraińskiej kiełbasy również rośnie: wzrósł ponad 2,5 raza, do 1400 ton.

Głównymi krajami kupującymi ukraińskie kiełbasy w ubiegłym roku były: Nigeria (25 proc. przychodów z eksportu), Gruzja (21 proc.), Azerbejdżan (13 proc.), Jordania (11 proc.), Mołdawia (5 proc.).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn