Ujemne saldo handlu w styczniu

4 lutego 2021. W styczniu 2021 r. najwięcej produktów Ukraina importowała z Chin, Rosji i Niemiec. Najpopularniejsze kierunki eksportowe to Chiny, Polska i Turcja. Saldo jest ujemne.

Według Państwowej Służby Celnej Ukrainy najczęściej importowano produkty:

  • chińskie – o wartości 654 mln USD,
  • rosyjskie – 358 mln USD,
  • niemieckie – 299 mln USD.

Wartość towarów importowanych do Ukrainy w styczniu 2021 r. wyniosła 4,2 mld USD.

Wartościowo najwięcej sprowadzano: paliw mineralnych (1 mld USD), maszyn elektrycznych i ich części (421 mld USD), urządzeń mechanicznych (396 mln USD).

Eksport w styczniu spadł o 227 mln USD (5 proc.) w porównaniu ze styczniem 2020 r. I wyniósł 3,9 mld USD.

W styczniu 2021 roku Ukraina eksportowała najwięcej towarów do:

  • Chin (515 mln USD),
  • Polski (296 mln USD),
  • Turcji (293 mln USD).

Charakterystyka eksportu ukraińskich towarów z Ukrainy jest następująca: metale żelazne (746 mln USD), zboże (562 mln USD) i rudy (517 mln USD).

Obroty wyniosły w styczniu 8,14 mld USD. Ujemne saldo handlowe wynosi 284 mln USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn