Polska w handlu za Chinami

16 sierpnia 2021. Największym partnerem handlowym Ukrainy w I półroczu 2021 r. były Chiny. Polska nadal zajmuje 2. miejsce.

Według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy wielkość eksportu towarów do Chin wzrosła o 43 proc. – do 4,28 mld USD, a import z Chin wzrósł o 25 proc. – do 4,567 mld USD.

W pierwszej połowie roku, Polska nadał jest drugim największym partnerem handlowym Ukrainy. Eksport towarów do Polski wzrósł o 62,7 proc. do 2,366 mld USD, zaś import z Polski wzrósł o 26,8 proc. do 2,258 mld USD.

W pierwszym półroczu 2021 r. Ukraina wyeksportowała do Rosji towary o wartości 1,524 mld USD, co stanowiło 15 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Import z Rosji wyniósł 2,415 mld USD., był o 9,9 proc. większy niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Deficyt handlu zagranicznego Ukrainy w ciągu 6 miesięcy 2021 roku wyniósł 1,327 mld USD i był o 14 proc. mniejszy  niż w podobnym okresie 2020 r. (1,519 mld USD).

Eksport towarów z Ukrainy w tym okresie wzrósł o 30,7 proc. – do 29,924 mld USD, a import – o 28 proc. do 31,251 mld USD.

Eksport i import z krajami UE wzrosły odpowiednio o 39 proc. i 38 proc.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn