Wielkie Budownictwo przyciąga migrantów

5 marca 2021. Zdecydowana większość Ukraińców zatrudnionych w Wielkim Budownictwie pracowała wcześniej za granicą, zwłaszcza w Polsce. Wielkie Budownictwo to program Prezydenta Ukrainy, którego celem jest poprawa infrastruktury transportowej i socjalnej. Przykładem może być historia firmy „Autostrada-Południe”, której personel w 2021 roku powiększył się do 4 tys. pracowników. Zdecydowana większość nowych budowniczych wróciła z emigracji […]

Ukraina 30. Infrastruktura

26 lutego 2021. Od poniedziałku do środy trwało kolejne forum „Ukraina 30”, którego tematem tym razem była infrastruktura. Cykl konferencji tematycznych nawiązuje do 30 projektów strategicznych, które prezydent i rząd zamierzają zrealizować do 2030 roku w ramach Narodowej Strategii Gospodarczej Ukrainy. Forum „Ukraina 30” to dobra okazja, by zorientować się „co w trawie piszczy”, jakie […]

Wielki kredyt drogowy

21 grudnia 2020. EBOR udzielił pożyczki dla Ukrainy w wysokości 450 mln EUR na rozbudowę infrastruktury drogowej. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu odcinków drogi M05 Kijów-Odessa oraz budowy nowej północnej obwodnicy Lwowa. Obie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i mają strategiczne znaczenie dla połączeń krajowych i międzynarodowych Ukrainy, w szczególności z Unią Europejską. […]

Drogi i statystyki

7 grudnia 2020. W bieżącym roku koszt budowy 1 kilometra nowej drogi w Ukrainie zmniejszył się o 14 proc., koszt odbudowy 1 kilometra drogi zmniejszył się o 45 proc. Natomiast aż o 91, 6 proc. wzrosły koszty tzw. średniej bieżącej naprawy. Takie dane podał CoST Ukraina (Construction Sector Transparency Initiative), który jest częścią międzynarodowej, dobrowolnej […]

Polski kredyt bez VAT

3 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę 3039a, która odblokuje polski kredyt w wysokości 100 mln EUR na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowy ukraińsko-polskich przejść granicznych. Ustawa przyznaje czasowe opodatkowanie zerową stawką VAT towarom i usługom wprowadzanym na obszar celny Ukrainy przez polskie firmy oraz ich przedstawicielstwa na Ukrainie, […]

Jednak budowano drogi

25 listopada 2020. Ranking Ukrainy poprawił się aż o 20 pozycji w kategorii „jakości drogowej” Legatum Prosperity Index 2020- obecnie Ukraina zajmuje tu 126 miejsce. Przez 3 lata, do 1 października 2019 r. szefem rządowej agencji Ukrawtodor (odpowiednik polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) był Sławomir Nowak. O poprawie pozycji w rankingu Ukrawtodor poinformował […]