Polski kredyt bez VAT

3 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę 3039a, która odblokuje polski kredyt w wysokości 100 mln EUR na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowy ukraińsko-polskich przejść granicznych.

Ustawa przyznaje czasowe opodatkowanie zerową stawką VAT towarom i usługom wprowadzanym na obszar celny Ukrainy przez polskie firmy oraz ich przedstawicielstwa na Ukrainie, które wykonują kontrakty, finansowane polskim kredytem. Zerowa stawka VAT będzie obowiązywać w okresie realizacji umowy kredytowej. Do tej pory ukraińskie przepisy podatkowe i celne utrudniały polskim firmom wykonywanie zleceń od ukraińskich urzędów i agencji korzystających z kredytu, w szczególności przy imporcie i zakupie towarów na terytorium Ukrainy. Niejasny mechanizm zwalniania wykonawców umów z podatków powodował, że polskie przedsiębiorstwa płaciły w Ukrainie VAT na własny koszt. Dlatego do kwietnia 2020 r. Ukraina wykorzystała tylko 5,8 mln z przyznanych 100 mln EUR kredytu.

Bariery biurokratyczne negatywnie rzutowały na relacje między naszymi krajami. Pisał o tym w eDIALOG-u Oleg Dubisz, I Wiceprezes Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej, oceniając rezultaty wizyty Prezydenta A. Dudy w Ukrainie.

9 stycznia 2015 r. rządy Ukrainy i Polski podpisały umowę o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej w wysokości 100 mln EUR. Kredyt udzielony został „na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowy ukraińsko-polskich przejść granicznych lub  innych projektów uzgodnionych między Umawiającymi się Stronami, finansowanych w ramach kontraktów zawartych pomiędzy eksporterami z Rzeczypospolitej Polskiej i przedsiębiorcami –rezydentami Ukrainy”. Uzgodniono, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 proc. wartości kontraktów na dostawy towarów, robót i usług z Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainę. Oprocentowanie kredytu określono na 0,15 proc., czas trwania na 30 lat.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn