Jakub Karnowski i ustawa 7176

11 kwietnia 2022. Ustawa numer 7176 przyjęta przez Radę Najwyższą umożliwia odwołanie członków rad nadzorczych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach osobiście. Eksperci Kyiv School of Economics krytykują to postanowienie.

Ołeksandr Łysenko i Andrij Bojtsun na łamach gazety internetowej „Ekonomiczna prawda” piszą:

„(…) projekt ustawy nosi tytuł <> i czeka teraz na podpis prezydenta. Inicjatorzy projektu ustawy uważają, że przyjęcie decyzji przez radę nadzorczą państwowej spółki w Kijowie może jakoś rozwiązać problemy bezpieczeństwa narodowego Ukrainy.

Zdajemy sobie sprawę z dużej liczby nowych zagrożeń dla spółek skarbu państwa, ale na razie nie wiemy o żadnej spółce, która miałaby potrzebę fizycznego odbycia posiedzenia rady nadzorczej pod adresem lokalizacji.”

Eksperci Kyiv School of Economics zauważają, że większość członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa nigdy nie mieszkała w Ukrainie i tylko okresowo tu przyjeżdżała.

Argumentują:

„W wyniku pandemii koronawirusa zarówno zagraniczni, jak i ukraińscy członkowie rad nadzorczych od dawna uciekają się do praktyki organizowania spotkań online.

To narzędzie od dawna jest powszechne w praktyce światowej i w zupełnie innych obszarach: biznesie, edukacji, medycynie itp.”

Zdaniem Ołeksandra Łysenki i Andrija Bojtsuna ustawa 7176 niesie ze sobą duże potencjalne zagrożenie, dlatego wymaga rewizji.

„Jest to doskonała podstawa do <> wszystkich osiągnięć w trudnej reformie przedsiębiorstw państwowych po Rewolucji Godności, w tym niezależnych rad nadzorczych, a następnie ustanowienia ręcznej kontroli nad firmami. Tak było do 2015 roku” – oceniają eksperci.

Wątek polski

Artykuł Łysenki i Bojtsuna ma wątek polski. Eksperci polemizują z opinią deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, Dmytro Natalukhy. Postawił on tezę, że „praca w radzie nadzorczej spółki skarbu państwa jest pracą dla interesu państwa”. I poddał w wątpliwość intencje członków rad nadzorczych tych spółek, którzy nie przebywają w Kijowie. Napisał: „rozumiem wszystko, może to być elementarnie przerażające, bo może zastanawiają się , po co mam umierać za obce państwo?”

Łysenko i Bojtsun odpowiedzieli:

„Z logiki tej serii wypowiedzi autora projektu ustawy wynika jednocześnie kilka wniosków:

Członek rady nadzorczej może działać w interesie publicznym wyłącznie poprzez lokalizację w siedzibie spółki.

Jednak teraz istnieją przykłady, które całkowicie obalają poprawność takiej logiki. 24 marca PrivatBank poinformował, że dzięki Elonowi Muskowi i Sharon Iskey, przewodniczącej rady nadzorczej (która obecnie znajduje się gdzieś w Stanach Zjednoczonych), bank otrzymał systemy StarLink, które pomogły zapewnić niezakłócone świadczenie usług finansowych dla Ukraińców. Czy nie było to w najlepszym interesie (także spółki PrivatBank- red.) ?

Innym przykładem jest to, jak członek  rady nadzorczej Ukrzaliznyci, Jakub Karnowski, pomógł w założeniu logistyki Ukrzaliznycji – ta logistyka ( działa- red.) z Polski, gdzie przebywa i pracuje nad nią na co dzień, a gdzie jego pobyt był najbardziej efektywny. W interesie państwa.

  1. W interesie państwa leży odwołanie członków rad nadzorczych, którzy nie chcą umrzeć za Ukrainę.

I nie ma znaczenia, że w tym przypadku może to doprowadzić do tego, że rady nadzorcze stracą kworum do podejmowania decyzji – a to doprowadzi do istotnych komplikacji w pracy spółek skarbu państwa z powodu niemożności podejmowania decyzji, które wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji rady nadzorczej.”

Ustawa 7176: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39245

  • Przypominamy „przedwojenne” teksty z eDIALOG-u , odnoszące się do kłopotów z ładem korporacyjnym w Ukrainie:

https://edialog.media/2020/09/28/aslund-rezygnuje-i-krytykuje/
https://edialog.media/2020/10/12/rezygnacja-niezaleznego-nadzorcy/
https://edialog.media/2021/05/07/wieloglos-o-naftohazie/
https://edialog.media/2021/06/14/witrenko-przed-szczytem-biden-zelenski/

 

Facebook
Twitter
LinkedIn