Biuro bez biura

24 listopada 2021. Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zatrudniło już niezbędne minimum personelu i jest gotowe do podjęcia pracy w czwartek, 25 listopada. Okazuje się jednak, że rząd nie przydzielił jeszcze budynku dla organu.

Poinformowała o tym służba prasowa BBG. Biuro ma już 30 proc.  planowanego personelu, czyli 210 osób. Taki zespół umożliwia podjęcie pracy przez ten ważny organ.

Jak pisaliśmy efektem reformy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy było, m.in., powołanie nowej, zorientowanej na procesy gospodarcze, specjalistycznej służby.  Szef Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Vadym Melnyk podszedł do pracy systemowo i postawił na właściwy sposób rekrutacji oraz wynagradzania pracowników.

Vadym Melnik wysłał już do zatwierdzenia przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Cyfryzacji projekt uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy „O rozpoczęciu działalności Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego”. Po zatwierdzeniu przez te ministerstwa i przedłożeniu opinii przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uchwała uzyskałaby akcept rządu.

Okazuje się jednak, że BBG nadal nie ma własnego budynku, co jest warunkiem podjęcia ustawowych działań. W tym momencie część swoich uprawnień stracą Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Narodowa Policja Ukrainy. Zlikwidowana też zostanie policja podatkowa

Wcześniej kłopoty lokalowe miało odtworzone Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności.

Stare broni się przed nowym- to uniwersalne prawo biurokracji.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn