Biuro (nowego) Bezpieczeństwa Gospodarczego

16 września 2021. Przewodniczący Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BBG) Vadym Melnyk udzielił wywiadu dla portalu „Liga. Biznes”.

Mówił o nowoutworzonym organie państwowym, jego strukturze, polityce kadrowej oraz ciągłości instytucjonalnej w sferze zwalczania przestępstw gospodarczych. Poniżej główne tezy wywiadu z Szefem BBG.

Podkreślił że BBG nie jest organem ścigania, a centralnym organem wykonawczym  monitorującym stosowanie prawa. Oznacza to, że zadaniem nowego organu jest nie tylko demaskowanie konkretnych przestępstw, ale też wyszukiwanie i eliminowanie za pomocą metod analitycznych problemów systemowych różnych sektorów gospodarki.

Melnyk ma pewne negatywne nastawienie do milicji podatkowej. Jego zdaniem nie wszyscy funkcjonariusze podatkowi są gotowi na zmiany. Dlatego wpisanie do CV informacji o pracy w milicji podatkowej nie pomoże w rekrutacji do BBG. Przeciwnie: będzie to powodem dodatkowej kontroli takich kandydatów.

Szef BBG  zwrócił uwagę na dobre wynagrodzenie oferowane pracownikom w wysokości od 1,5 tys. USD, które wraz z dodatkami będzie dochodziło do ok. 3 tys. USD. Wynagrodzenie dyrektora będzie wyższe niż 3 tys. USD. Ponadto pracownicy biura będą mogli liczyć na benefity wynikające ze statusu „osoby w mundurze”. Chodzi o wcześniejszą emeryturę, dłuższe urlopy, opiekę medyczną itp.

Obecnie zespół Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy liczy około 370 osób. W BBG planuje się zatrudnić ok. 700 osób, w tym ok. 400 analityków i detektywów. Biuro będzie prawdopodobnie miało także przedstawicielstwa w każdym z obwodów. Zakłada się, iż to będzie sprzyjało współpracy z lokalnymi sądami, prokuraturami i innymi władzami.

Rada Najwyższa ma uchwalić w drugim czytaniu projekt ustawy, który określa postępowanie w sprawach, którymi zajmie się BBG. Zgodnie z obowiązującym prawem, stara podatkowa milicja przestaje istnieć w dniu 25 września. Natomiast bez uchwalenia ww. ustawy istnieje ryzyko, że część spraw prowadzonych przez podatkową milicję zostanie bez rozpatrzenia.

  • Vadym Melnyk w okresie od 2000 do 2014 roku pracował w różnych komórkach milicji podatkowej. Informowaliśmy wcześniej, iż członkowie koalicji Ukraińska Rada Biznesu, zrzeszającej 95 stowarzyszeń biznesowych, w swoim apelu do rządu podkreślili, że utworzenie nowego organu ścigania przestępstw gospodarczych nie może sprowadzać się do zmiany nazwy poprzedniej instytucji. Więcej w artykule „Nowa twarz bezpieczeństwa gospodarczego”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn