Nowa twarz bezpieczeństwa gospodarczego

23 sierpnia 2021. Na stanowisko przewodniczącego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BBG) wybrano dotychczasowego szefa Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy Vadyma Melnyka.

Vadym Melnyk ma 49 lat. W okresie od 2000 do 2014 roku pracował w różnych komórkach podatkowej milicji. Następnie w 2014 r. zajął stanowisko przewodniczącego głównego wydziału śledczego dochodzeń finansowych Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy (PSFU). Od 2016 do 2020 r. prowadził zajęcia na uniwersytetach. W 2020 r. po krótkim okresie pracy w dziale bezpieczeństwa gospodarczego Ukrzaliznyci, został powołany na szefa PSFU.

W niedawnym wywiadzie dla portalu „RBK-Ukraina” Vadym Melnyk podkreślił, że praca BBG powinna opierać się na analityce, w tym przede wszystkim przy wykorzystaniu instrumentów Intelligence Led Policing (ILP). Jest to model ścigania opierający się na analizie dużych zbiorów danych oraz prognozowanie ryzyka na ich podstawie. Pozwoli to na bardziej precyzyjne zdefiniowanie obiektów śledztwa i efektywne alokowanie zasobów nowego organa.

Melnyk powiedział, iż wprowadzenie kompleksowej analityki w pracy organów ścigania pozytywnie wpłynie na warunki prowadzenia biznesu w Ukrainie. W ramach nowego podejścia BBG skoncentruje się na zwalczaniu zjawisk powodujących przestępczość oraz na oddziaływaniu na środowisko przestępcze, a dopiero wtórnie na pracy z konkretnymi podmiotami. Ustawa o BBG stwarza instytucjonalne warunki dla ochrony zarówno procesów gospodarczych, jak i podmiotów gospodarczych przed naciskiem ze strony organów ścigania – podkreśla Melnyk.

  • Warto zaznaczyć, iż członkowie koalicji Ukraińska Rada Biznesu, zrzeszającej 95 stowarzyszeń biznesowych z różnych sektorów gospodarki, zwrócili się do Premiera Ukrainy z apelem o „wybranie „nowych twarzy” do BBG, które nie mają „instytucjonalnej pamięci” pracy w obecnych skorumpowanych służbach, takich jak Państwowa Służba Fiskalna, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Autorzy apelu zaznaczyli, że utworzenie nowego organu ścigania przestępstw gospodarczych nie może sprowadzać się do zmiany nazwy poprzedniej instytucji.
  • Wcześniej w wywiadzie dla edialog.media Prezes UkraineInvest – Sergiy Tsivkach zaznaczył, że dla BBG zostaną powierzone funkcje kontroli procesów gospodarczych w celu eliminowania nadużyć ze strony innych organów ścigania. Oznaczać to będzie, że system ścigania skupi się na demaskowaniu przestępstw, a nie na wywieraniu nacisku na przedsiębiorców i ograniczaniu ich działalności. Więcej o tym w artykule „Regulacje poprawiają klimat inwestycyjny”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn