Plan odbudowy Dobbasu

15 lutego 2021. Straty materialne poniesione wskutek okupacji Donbasu szacuje się na ok. 13,5 mld USD, natomiast koszt odbudowy regionu przekracza 21 mld USD – poinformował wicepremier Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Wicepremier podkreślił, że przedstawione dane dotyczące strat nie uwzględniają wartości majątku, który obecnie znajduje się na terytoriach okupowanych. Zdaniem Reznikowa sposobem na odrodzenie aktywności gospodarczej w regionie jest stworzenie atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego. W najbliższe 6 miesięcy planuje się zatwierdzić odpowiednią strategię rozwoju poszkodowanych obwodów. Planowane jest m.in. przyjęcie ustaw, których efektem będzie powstanie specjalnego porządku inwestycyjnego i gospodarczego na tym obszarze. Wicepremier spodziewa się, iż te preferencyjne warunki zaczną funkcjonować nie później niż od 1 stycznia 2022 r.

Powołując się na Strategię Ukrainy do 2030 Reznikow zaznaczył, że w ciągu najbliższych trzech lat w obwodzie ługańskim powstanie nowa linia kolejowa, a za pięć lat zostanie naprawiony i dobudowany system wodociągowy i irygacyjny. Ponadto planowane jest utworzenie klastra rolniczego, wznowienie ruchu lotniczego oraz uruchomienie dziesiątków parków przemysłowych. Oczekuje się, że w efekcie zaburzenia łańcucha dostaw w czasie pandemii,  kraje europejskie przeniosą zakłady produkcyjne z kontynentu azjatyckiego na wschód Ukrainy.

  • Jeszcze w październiku ubiegłego roku prezydent Wołodymyr Zełenski zainicjował projekt stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej na terytorium Donbasu. Proponowane instrumenty obejmowały preferencje podatkowe i celne, ubezpieczenie ryzyka inwestycyjnego i ochronę inwestorów oraz stworzenie arbitrażu gospodarczego według międzynarodowych standardów. Inicjatywa Prezydenta nie uzyskała jednak szerszego poparcia wśród społeczeństwa, o czym świadczą wyniki sondażu opinii publicznej przeprowadzonego równolegle z wyborami lokalnymi. Więcej o projekcie strefy gospodarczej dla wschodnich regionów w artykule „Specjalne warunki dla Donbasu”.
  • Bank Światowy poinformował, iż zapewni Ukrainie 100 milionów USD w celu przywrócenia gospodarki i przedsiębiorczości w kontrolowanych przez rząd obszarach Donbasu. Więcej o tym w artykule „Bank Światowy dla Donbasu”.
  • W ramach wizyty do Polski na początku lutego br. Reznikow podkreślił, że strona ukraińska widzi w planach rozwoju obwodów donieckiego i lugańskiego szansę na wzmocnienie obecności polskich firm na wschodzie Ukrainy. Więcej o tym w artykule „Ukraina jest ważna dla Polski”.

  Valentyn Honcharenko

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn