Ukraina jest ważna dla Polski

3 lutego 2021. Głębsza, sprawniejsza i szersza współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Ukrainą to zagadnienia, którym poświęcone zostało spotkanie wicepremierów Polski i Ukrainy – Jarosława Gowina i Ołeksija Reznikowa.

Drogą do lepszej współpracy ma być usuwanie barier celnych i biurokratycznych w dostępie do rynku ukraińskiego, poprawa jakości współpracy B2B oraz stała współpraca w sferze polityki migracyjnej i wsparcia dla obywateli Ukrainy zatrudnianych w Polsce.

„Mimo perturbacji spowodowanych pandemią możemy cieszyć się stabilnymi relacjami gospodarczymi z naszym sąsiadem – Ukrainą. Potwierdzają to dobre dane o polsko-ukraińskich obrotach handlowych, które w 2020 r. wzrosły. Jednak potencjał współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą na zasadzie win-win jest ciągle nie w pełni wykorzystany. Dlatego w naszym wspólnym interesie jest maksymalny rozwój wspólnych inicjatyw  gospodarczych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych związanych z naszym regionem i integracją Ukrainy z mechanizmami prawnymi UE. Ukraina jest szczególnie ważna w perspektywie polskiej z uwagi na to, że obywatele Ukrainy na stałe wpisali się w polski krajobraz rynku pracy są bowiem najczęściej zatrudnianymi cudzoziemcami w Polsce. W ostatnich trzech latach mamy do czynienia z tendencją wzrostową w zakresie zawierania umów o pracę i zlecenia, co przekłada się na wzrost liczby obywateli Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych” – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

Z kolei ukraiński wicepremier Oleksij Reznikov podziękował za polskie wsparcie w zapewnienie dostępu Ukrainie do systemu dystrybucji szczepionek przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej. Dodał, że silniejsze związki gospodarcze Ukrainy i Polski są powodem do satysfakcji. Poinformował także o zatwierdzeniu przez rząd Ukrainy koncepcji rozwoju gospodarczego obwodów donieckiego i Ługańskiego, o trwających pracach nad całościową strategią dla tego regionu, która obejmuje prawne i finansowe zachęty dla inwestycji zagranicznych. Wicepremier  Reznikow podkreślił, że strona ukraińska widzi w tych planach szansę na wzmocnienie obecności polskich firm na wschodzie kraju. Ołeksij Reznikow przekazał Jarosławowi Gowinowi zaproszenie na kolejne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Współpracy Gospodarczej do Kijowa w marcu 2021 roku.

  • Ukraina jest drugim (po Rosji) partnerem gospodarczym Polski na rynkach wschodnich, ogólnie 16 jeżeli chodzi o obroty handlowe i 14 w eksporcie.
  • Dane za 11 miesięcy 2020 r. pokazują, że polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 1,2 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. i wyniosły 8071,6 mln USD. W tym czasie polski eksport na Ukrainę wzrósł o 6,1 proc. i wyniósł 5412,7 mln USD.
  • Według danych GUS w 2018 r. ok. 17 tys. przedsiębiorstw z Polski uczestniczyło w polsko-ukraińskiej wymianie handlowej (3794 firmy – import z Ukrainy, 13489 firm – eksport do Ukrainy).
  • Z kolei na ukraińskim rynku działalność prowadzi ok. 1,2 tys. małych i średnich firm z kapitałem polsko-ukraińskim. Według źródeł ukraińskich na Ukrainie jest zarejestrowanych ok. 2,9 tys. firm z polskim kapitałem.
  • Według danych NBP na koniec 2019 r. stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie wynosił 352,5 mln USD (odpowiednio 219,5 mln USD na koniec 2018 r., 122,5 mln USD na koniec 2017 r., 15,1 mln USD na koniec 2016 r., 18,4 mln USD na koniec 2015 r.), polskie inwestycje wykazuję tendencję wzrostową.
  • Natomiast dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2020 r. wskazują liczbę 15,8 tys. aktywnych spółek, w których jednym z udziałowców była ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo, najważniejsze branże działalności: transport towarów, roboty budowlane i wykończeniowe, agencje pracy tymczasowej, handel.

Na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn