Ukraina bliżej europejskiego systemu energetycznego

19 października. Jeśli Ukraina otrzyma tzw. zniesienie wiz energetycznych, to efekt ekonomiczny może wynieść 1,5 mld USD rocznie. Poinformował o tym premier Denis Szmyhal, powołując się na obliczenia Banku Światowego. „Zniesienie wiz” oznacza wydzielenie Ukrainy z systemu energetycznego połączonego z Białorusią i Rosją, a także przyłączenie do europejskiej sieci operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych, która zrzesza […]

600 mln euro od Unii

15 września 2021. Komisja Europejska zatwierdziła udzielenie Ukrainie drugiej transzy wsparcia na kwotę 600 mln EUR. Komisja miała szereg wymagań, związanych z tą pomocą. Jedną z kluczowych była reforma systemu sądowego. Chodziło także o reformę podatkową i celną, zamówinia medyczne i reformę ładu korporacyjnego w firmach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował przewodniczącej Komisji Europejskej Ursuli […]

Otwarte niebo dla Ukrainy

9 kwietnia 2021. Komisja Europejska przychyliła się do podpisania umowy o otwartym niebie z Ukrainą. Komisja Europejska zatwierdziła projekt decyzji Rady UE w sprawie podpisania Umowy między Ukrainą, UE i jej państwami członkowskimi o wspólnym obszarze lotniczym, czyli umowy o otwartym niebie. Jak mówią w Przedstawicielstwie Ukrainy w Unii Europejskiej, kolejnym krokiem jest złożenie projektu […]

Unia i zwalczanie skutków pandemii

10 grudnia 2020. Komisja Europejska, w imieniu UE, wypłaciła Ukrainie 600 mln EUR w ramach programu pomocy makrofinansowej związanej z COVID-19. Ukraina jest siódmym krajem, który otrzymał wypłatę z nadzwyczajnego pakietu wsparcia makrofinansowego UE o wartości 3 mld EUR, skierowanego w latach 2020-2021 do dziesięciu krajów – partnerów rozszerzenia i sąsiedztwa. Pakiet służy ograniczaniu negatywnych […]

Komisja Europejska o Ukrainie

2 grudnia 2020. Komisja Europejska przedstawiła dokument na temat wdrażania przez Ukrainę Układu o Stowarzyszeniu z UE. W planach Parlamentu Europejskiego jest przyjęcie jeszcze w tym roku raportu o stanie realizacji tego układu. Co pisze Komisja we wnioskach do 25. stronnicowego dokumentu? Po udanych przemianach demokratycznych i odnowieniu (personalnym) kluczowych instytucji w 2019 r., Ukraina […]