Unia i zwalczanie skutków pandemii

10 grudnia 2020. Komisja Europejska, w imieniu UE, wypłaciła Ukrainie 600 mln EUR w ramach programu pomocy makrofinansowej związanej z COVID-19.

Ukraina jest siódmym krajem, który otrzymał wypłatę z nadzwyczajnego pakietu wsparcia makrofinansowego UE o wartości 3 mld EUR, skierowanego w latach 2020-2021 do dziesięciu krajów – partnerów rozszerzenia i sąsiedztwa. Pakiet służy ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, wywołanych koronawirusem. Wsparcie ma formę pożyczki na preferencyjnych warunkach. Dla Ukrainy Unia zadeklarowała kwotę 1, 2 mld EUR.

To już kolejna pomoc, skierowana w 2020 roku przez UE do Ukrainy. Biorąc pod uwagę nadzwyczajny charakter wsparcia, wypłata pierwszej transzy nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek szczególnych warunków politycznych. Wypłata drugiej transzy będzie uzależniona od wdrożenia ośmiu celów, opisanych w Memorandum of Understanding. Zalicza się do nich, m.in., środki w dziedzinie zarządzania finansami publicznymi, walki z korupcją, poprawy otoczenia biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi w Ukrainie.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział: „Ukraina pozostaje wysoko w europejskiej agendzie. Jest to nasz kraj sąsiedzki i należy do Europy. Jesteśmy zobowiązani do oferowania wsparcia politycznego, finansowego i technicznego, zwłaszcza w czasie kryzysu, jako odpowiedzi na pandemię COVID-19 i przezwyciężenia konsekwencji społecznych i gospodarczych. Ta pierwsza transza nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej o wartości 600 mln EUR potwierdza solidarność UE z Ukrainą i naszą stałą ścisłą współpracę. Składam rządowi Ukrainy najlepsze życzenia na rok 2021 w realizacji programu reform, poprawie poziomu życia, dalszej walce z korupcją i przybliżeniu Ukrainy do UE.”

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn