Komisja Europejska o Ukrainie

2 grudnia 2020. Komisja Europejska przedstawiła dokument na temat wdrażania przez Ukrainę Układu o Stowarzyszeniu z UE. W planach Parlamentu Europejskiego jest przyjęcie jeszcze w tym roku raportu o stanie realizacji tego układu.

Co pisze Komisja we wnioskach do 25. stronnicowego dokumentu?

  • Po udanych przemianach demokratycznych i odnowieniu (personalnym) kluczowych instytucji w 2019 r., Ukraina przyspieszyła prace wdrażające Układu o Stowarzyszeniu z UE. Wpływ globalnej pandemii COVID-19, w połączeniu z nagłymi zmianami w rządzie i w agencjach państwowych miał znaczący wpływ na te wysiłki i tempo reform od tego czasu nie było na równi z końcem 2019 roku. Zaobserwowano również pewne tendencje do protekcjonistycznej i niezgodnej z zasadami Umowy Stowarzyszeniowej działalności, która miała rozwiązywać problemy gospodarczych związane z pandemią.
  • Zaobserwowano pewne istotne postępy w dziedzinie prawa własności intelektualnej, standaryzacji i przepisów technicznych, normalizacja i przepisy technicznych, rozwoju obszarów wiejskich oraz sektorów: bankowego i cyfrowego.
  • Komisja dostrzega, że Ukraina dążąc do zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu COVID-19 i przezwyciężenia problemów gospodarczych przy wsparciu partnerów międzynarodowych, powinna zwrócić uwagę na ciągłość polityki reform, która jest niezbędnym warunkiem dla stabilności, zwiększenia odporności (gospodarki) i dobrobytu.
  • Konieczne będą dalsze, wspólne wysiłki w sektorach takich jak energetyka, ład korporacyjny w przedsiębiorstwach państwowych wraz z dalsze istotne reformy sądownictwa i systemu praworządności. Takie są też oczekiwania obywateli Ukrainy, którzy dali o tym znać poprzez swoją reakcję na tzw. antykorupcyjne postawienie Sądu Konstytucyjnego.
  • Komisja zadeklarowała w dokumencie, że Unia Europejska będzie nadal wspierała reformy w Ukrainie, dostosowując i „kalibrując” wsparcie w stałym dialogu z Ukrainą.

Teraz czekamy na tzw. raport Gahlera – jest on europosłem znakomicie zorientowanym w stanie ukraińskiej polityki i reform, jednocześnie życzliwym temu krajowi.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn