9 kwietnia 2021. Komisja Europejska przychyliła się do podpisania umowy o otwartym niebie z Ukrainą.

Komisja Europejska zatwierdziła projekt decyzji Rady UE w sprawie podpisania Umowy między Ukrainą, UE i jej państwami członkowskimi o wspólnym obszarze lotniczym, czyli umowy o otwartym niebie.

Jak mówią w Przedstawicielstwie Ukrainy w Unii Europejskiej, kolejnym krokiem jest złożenie projektu do rozpatrzenia przez Radę UE i jego ostateczne zatwierdzenie.

Poinformowano, że zawarcie tej umowy przyczyni się do stworzenia wspólnego obszaru lotniczego między Ukrainą a UE w oparciu o normy UE w zakresie bezpieczeństwa lotów, zarządzania ruchem lotniczym i ochrony konsumentów. Umowa stworzy też  nowe  możliwości dla linii lotniczych z Ukrainy i państw członkowskich UE, przyczyni się do zwiększenia liczby lotów. Będzie sprzyjać przyciąganiu inwestycji w sektor lotniczy Ukrainy.

OT