Ukraina planuje wyżywić miliard ludzi

14 lutego 2022. W 2021 roku udział rolnictwa w PKB Ukrainy był najwyższy spośród wszystkich sektorów gospodarki i wyniósł ponad 10 proc.- poinformował Minister Polityki Rolnej i Żywności Roman Leszczenko. Przypomniał też, że produkty rolno-spożywcze mają największy udział w całkowitym eksporcie Ukrainy – około 41 proc rocznie.

Leszczenko ocenia, że 20 lat temu Ukraina „nakarmiła” tylko 40 milionów ludzi na świecie. Dziś wkład Ukrainy w globalny bilans żywnościowy jest równoważny zaspokojeniu potrzeb około 400 milionów ludzi, nie licząc mieszkańców Ukrainy.

Obecna strategia rozwoju ukraińskiego rolnictwa do 2030 roku przewiduje dostarczenie żywności 1 miliardowi ludzi na świecie. Aby zrealizować ten cel, Gabinet Ministrów Ukrainy 9 lutego podjął decyzję o przekazaniu wszystkich kompetencji związanych z wyżywieniem do Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności.

Tak więc ministerstwo kierowane przez R. Leszczenkę będzie kształtowało politykę państwa także w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo i jakość żywności,
  • kwarantanna i ochrona roślin,
  • weterynaria,
  • produkcja ekologiczna,
  • obrót i znakowanie produktów ekologicznych.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn