Obroty gruntów rolnych

10 stycznia 2022. Do końca 2021 roku na rynku gruntów rolnych na Ukrainie zarejestrowano 77 880 transakcji, w ramach sprzedano 198, 48 tys. hektarów- poinformowało Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności.

1 lipca 2021 r.  w Ukrainie zniesiono moratorium na obrót ziemią rolną i rozpoczęto tworzenie rynku ziemi rolnej. W pierwszym etapie tylko osoby fizyczne – obywatele Ukrainy – będą kupować grunty rolne. Maksymalna wielkość działki to 100 ha na osobę. Na tym etapie w zakup ziemi zaangażują się przeważnie małe i średnie gospodarstwa. Od 1 stycznia 2024 r. przewiduje się nabywanie gruntów rolnych przez osoby prawne, pod warunkiem, że te podmioty zostały utworzone i zarejestrowane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. W tym przypadku maksymalna wielkość działki wyniesie 10 tys. ha. Pierwszeństwo wykupu ustawa daje obecnym dzierżawcom. Zezwolenie na zakup ziemi rolnej przez obcokrajowców ma być przedmiotem referendum.

Stopniowe uwalnianie rynku ziemi rolnej wynika z obaw obywateli Ukrainy co do przejrzystości i prawidłowości obrotu ziemią w Ukrainie.

Pod względem powierzchni sprzedanych działek liderami są regiony charkowski – 28 370 ha, kirowogradzki -19 075,6 ha, dniepropietrowski- 17 566,4 ha, chersoński- 16 063,4 ha i połtawski- 15 383,2 ha.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn