DCFTA – inwestycja w przyszłość

14 grudnia 2021. O sukcesach i problemach, możliwościach i wyzwaniach współpracy pomiędzy Ukrainą a UE w kontekście funkcjonowania strefy wolnego handlu dyskutowali 10 grudnia przedstawiciele rządów Ukrainy i Polski, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w Ukrainie.

Konferencję “5 lat współpracy gospodarczej Unia Europejska-Ukraina w świetle umowy DCFTA” zorganizował Poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i prezes NBP, prof. Marek Belka oraz Frakcja Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Wsparcia udzieliła Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

  • Efektem pięcioletniego obowiązywania umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą oraz wynikającego z niej funkcjonowania strefy wolnego handlu jest dynamiczny wzrost wzajemnych relacji handlowych i powiązań gospodarczych. Jak podkreślił Leon Delvaux, dyrektor w Generalnej Dyrekcji Ds. Handlu KE, mimo obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Ukrainie oraz pandemii, handel się rozwija i rośnie od 2015 r. średnio o 40 proc. rocznie. W jego ocenie DCFTA jest tzw. mapą reform i zmian legislacyjnych mających na celu dostosowanie prawodawstwa ukraińskiego i normatywów do regulacji unijnych, standaryzację towarów i usług, uporządkowanie kwestii związanych z cłami. „Jest to ambitne zadania pełne wyzwań” – reasumował Delvaux, dodając, że UE dostrzega wysiłki Ukrainy i jest gotowa ją wspierać zarówno technicznie, jak i finansowo. Równocześnie podkreślił, że jest to proces wymagający bieżącej aktualizacji umowy, naniesienia zmian i poprawek, jej dostosowania.

Delvaux zwrócił uwagę na będące naturalnym zjawiskiem spory pojawiające się wokół DCFTA, które strony próbują rozwiązywać z korzyścią dla wszystkich. Dotyczą one np. eksportu drewna, kwestii ochronnych czy problemu z zezwoleniami na przewóz drogowy.

  • Ten ostatni temat wywołał gorącą dyskusję Wiceministra Gospodarki Ukrainy – Przedstawiciela Handlowego Ukrainy Tarasa Kaczki oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP Rafała Webera, o czym pisaliśmy na łamach eDIALOGU wcześniej. Oprócz przewozów drogowych poruszone zostały również kwestie przewozów kolejowych. Jak wiadomo, w związku z aktywną pracą nad modernizacją infrastruktury, Ukrzaliznycia ograniczyła przewozy wagonów towarowych przez terytorium Ukrainy w kierunku granicy z Polską. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia zapewnił, że są to prace remontowe, w wyniku których zostanie zwiększona przepustowość kolei, na czym zyska każda ze stron. W ocenie wiceministra Rafała Webera, ważnym wyzwaniem dla obu państw jest rozwój infrastruktury drogowej po jednej i drugiej stronie granicy, by zniwelować wąskie gardła.
  • Kolejny panel dyskusyjny dotyczył doświadczeń przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej w Ukrainie po wprowadzeniu umowy DCFTA. Panel moderował Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Swoim doświadczeniem i doświadczeniem swoich firm podzielili się Wojciech Klimek – Wiceprezes Fakro Sp. z o.o.; Piotr Ciarkowski – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie oraz współzałożyciel i Dyrektor Bikor Sp. z o.o.; Marek Szewczak – właściciel Agro East Trade Sp. z o.o.; Stanisław Lisowski – Dyrektor Ds. Eksportu, Aluplast Sp. z o.o.; Leszek Gołębiecki – Prezes Unibep S.A.; Oleksandr Baldyniuk – Prezes Stowarzyszenia Ukrkondprom oraz Iurii Chuvashov – Dyrektor Centrum Naukowo-Technologicznego „Bazaltowe Materiały Włókniste”. I chociaż nadal pozostają problemy związane m.in. z nieuczciwą konkurencją, prawem własności intelektualnej, odprawami celnymi czy przetargami państwowymi, to biznesmeni przekonują, że w ostatnich latach sytuacja znacznie się poprawiała i zachęcają wszystkich przedsiębiorców do inwestowania w Ukrainie: „Jest to rynek, którego mnóstwo firm się boi, a wcale nie ma czego się bać” – twierdzi Leszek Gołębiecki, Prezes Unibep S.A.

Konferencja pokazała bieżące trudności, związane z realizacją DCFTA. Uświadomiła też jednak, że dla Ukrainy i Unii Europejskiej nie ma lepszej drogi niż wzmacnianie i ułatwianie wymiany handlowej.

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn