Rośnie popularność kart płatniczych

22 listopada 2021. Narodowy Bank Ukrainy poinformował o rosnącej popularności i wartości transakcji przeprowadzanych z użyciem kart płatniczych.

Łączna liczba transakcji (bezgotówkowych i gotówkowych) przy użyciu kart płatniczych, wydanych przez ukraińskie banki, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniosła 5, 655 mld, zaś ich łączna wartość to 3 631,2 mld UAH. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba transakcji wzrosła o 31,2 proc., a ich wartość wzrosła o 29,3 proc.

W analizowanym okresie nadal zdecydowanie przeważały transakcje bezgotówkowe kartami– stanowiły one 89,7 proc. ogólnej liczby transakcji kartami płatniczymi. Transakcje bezgotówkowe 60,6 proc. wartości wszystkich transakcji kartą. W porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. liczba tych transakcji bezgotówkowych wzrosła o 31,2 proc., zaś ich wartość wzrosła o 29,3 proc.

Analiza rozkładu transakcji bezgotówkowych według ich rodzajów pokazuje, że w styczniu-wrześniu 2021 r., podobnie jak dotychczas, największą liczbę transakcji kartowych stanowiły:

  • według liczby- rozliczenia w sieciach handlowych – 52,3 proc.;
  • kwotowo – przelewy z karty na kartę – 43,3 proc. (953,7 mld UAH).

Około jedna czwarta liczby i kwoty wszystkich transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą (odpowiednio 25,6 proc. i 23,6 proc.) została przeprowadzona w Internecie.  W okresie styczeń- wrzesień 2021 r.  transakcje w Internecie osiągnęły wartość 520,4 mld UAH.

Średnia kwota jednej transakcji w sieci handlowej na koniec trzech kwartałów 2021 r. wyniosła 232 UAH (rok temu – 223 UAH), zaś transakcji przelewem karta-karta – 1 490 UAH (rok temu – 1 438 UAH). Średnia kwota operacji w Internecie za zapłatę za towary i usługi wynosiła 400 UAH (rok temu – 440 UAH).

Od początku 2021 roku łączna liczba kart płatniczych na Ukrainie wzrosła o 7 proc. do 78,4 mln sztuk. Ponad połowa z nich (54,6 proc.)  została użyta do operacji we wrześniu 2021 r.

Od początku 2021 r. liczba kart zbliżeniowych wzrosła o prawie jedną trzecią (o 30 proc.) do 17 mln kart.

Trwa rozbudowa infrastruktury płatności bezgotówkowych. Od początku 2021 roku liczba punktów sprzedaży, akceptujących karty płatnicze wzrosła o 11,2 proc. – do 363,5 tys.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn