Wielosektorowa szara strefa

25 października 2021. Wartość szarej strefy dzierżawy gruntów wynosi się od 20 do 70 miliardów hrywien rocznie – poinformowało Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

To dane przedstawione podczas posiedzenia Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Likwidacji Szarej Strefy Gospodarki. Omówiono też sytuację w innych działach, w których występują nieprawidłowości: w katastrze ziemskim, w obrocie alkoholem i wyrobami tytoniowymi, na rynku paliw i smarów, przy prowadzeniu stacji benzynowych.

Omawiając sytuację na rynku alkoholu, przytoczono dane ekspertów, z których wynika, iż 40 proc. tego rynku to szara strefa. Z tytułu legalnego obrotu alkoholem budżet otrzymuje około 10 mld UAH rocznie. Zaproponowano zaangażowanie Instytutu Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy do oceny, w jaki sposób ustanowienie MRC (minimalnej ceny detalicznej) wpływa na poziom szarej strefy i opracowywania propozycji wsparcia legalnych producentów alkoholu.

Z powodu szarej strefy na rynku paliw i smarów starty budżetu państwa ocenia się na 3,7 mld UAH rocznie. Wskazano na paradoks regulacyjny: zwalczanie szarej strefy na stacjach paliw ustawowo powierzono Państwowej Służbie Podatkowej, która obecnie jest w trakcie likwidacji.

Największe problemy widać w przypadku gruntów komunalnych, których znaczna część nie została jeszcze włączona do Państwowego Katastru Ukrainy.

Podczas spotkania uczestnicy grupy roboczej zidentyfikowali potrzebę opracowania środków mających na celu poprawę wymiany informacji między różnymi gałęziami rządu, które zarządzają procesem i wzmacniają kontrolę.

Oficjalne szacunki wskazują, że w 2020 r. szara strefa wyniosła 30 proc. PKB ukraińskiej gospodarki i była o 3 proc. większa niż w 2019 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn