FOP- kto odprowadza najwięcej podatków?

14 września 2021. W ubiegłym roku do budżetu Ukrainy, od osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, wpłynęły podatki w łącznej kwocie 52 mld UAH, z czego 37 mld – od płatników jednolitego podatku. To wynika z badania Opendatabot.

Najwięcej pieniędzy wpłacili indywidualni przedsiębiorcy ( FOP ) zajmujący się handlem, działalnością związaną z informacją i komunikacją- w tym programiści, a także działalnością profesjonalną- naukową i techniczną.

Jedną trzecią tych podatków – 11,6 mld UAH – zapłacili przedsiębiorcy, którzy zajmują się handlem hurtowym i detalicznym. Jednocześnie taką działalność prowadzi najwięcej osób: obecnie w Ukrainie zarejestrowano 825 102 firm jednoosobowych zajmujących się handlem. Każda z nich zapłaciła średnio 14 tys. UAH rocznie.

Najwięksi płatnicy podatków ze względu na wykonywaną działalność:

  • handel hurtowy i detaliczny – 11,5 mld UAH;
  • informacja i telekomunikacja – 7,8 mld UAH;
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 3,3 mld UAH;
  • transport, gospodarka magazynowa, działalność pocztowa i kurierska – 2,9 mld UAH;
  • przetwórstwo – 2,5 mld UAH.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę ilość firm wykonujących daną działalność, to w pierwszej trójce pojawią się przedsiębiorcy jednoosobowi dostarczające energię elektryczną, ciepło i gaz- każdy z których odprowadził średnio 46,8 tys. UAH rocznie, firmy świadczące usługi budowlane (42,2 tys. UAH) oraz rolnicy (37,7 tys. UAH).

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn