Za dwa lata szczelny system podatkowy

7 września 2021. W 2023 r. Ukraina chce uszczelnić kontrolę płacenia podatków poprzez uruchomienie automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych.

Jak podaje Ukrinform, powołując się na służbę prasową Ministerstwa Finansów, w sierpniu Ukraina oficjalnie ogłosiła zamiar wprowadzenia w 2023 r. międzynarodowego systemu automatycznej wymiany informacji podatkowych (ang. Common Reporting Standard, CRS).

To potężne narzędzie jest już używane w ponad 100 jurysdykcjach. Automatyczna wymiana informacji spowoduje dodatkowe dochody podatkowe, ponieważ pomoże zidentyfikować przypadki uchylania się od płacenia.

Maria José Garde, przewodnicząca globalnego forum przejrzystości i wymiany informacji dla celów podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) zauważyła, że globalne forum będzie śledzić postępy Ukrainy w wypełnianiu zobowiązań. Początek wymiany informacji planowany jest we wrześniu 2023 r. Sekretariat forum będzie nadal pomagać Ukrainie we wdrażaniu tego standardu i rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Według danych OECD, w 2019 r. 100 administracji podatkowych wymieniło informacje o 84 milionach rachunków finansowych z aktywami o wartości około 10 bilionów EUR. Każdego roku międzynarodowa sieć wymiany automatycznej powiększa się.  W 2020 roku znalazło się w niej 105 krajów, a w 2021 roku dojdą następne 4 kraje. Ukraina planuje wejść do tego systemu we wrześniu 2023 r.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn