Build Ukraina on-line

21 kwietnia 2021. Pomimo kryzysu, przemysł budowlany w Ukrainie rozwija się, a program „Wielkie Budownictwo” przyczynia do budowy i rozwoju infrastruktury kraju. To wniosek z konferencji BUILD UKRAINA online, zorganizowanej przez Polsko- Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Ivana Lukerii, Wiceministra Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy. Od 1 marca 2020 roku w ramach Programu „Wielkie Budownictwo” rozpoczęto prace budowlane na ponad 300 obiektach (stadiony, szkoły, szpitale). Program koncentruje się  na budowie dróg i infrastruktury społecznej. Celem projektu jest wyremontowanie wszystkich dróg o znaczeniu państwowym oraz odnowienie obiektów o znaczeniu lokalnym do 2025 roku. Projekt jest finansowany ze środków publicznych i instytucji międzynarodowych. W ramach projektu powstają też parki przemysłowe, rozwija się sektor IT oraz zwiększa się dostępność mieszkań dla młodzieży.

Oleksandr Sokol, przewodniczący Komitetu PUIG ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki przygotował wystąpienie na temat „Ukraina w budowie: potencjał i perspektywy rozwoju ukraińskiej branży budowlanej”. Poinformował, że pomimo korona-kryzysu, indeksy produkcji wyrobów budowlanych w Ukrainie w 2020 r. pokazują ogólny wzrost. Powstają nowe mieszkania, choć jest ich mniej niż w 2019 roku. Program „Wielkie Budownictwo” sprzyja rozwojowi sektora budowlanego, w ramach którego powstało już 114 szkół, 100 przedszkoli i 101 obiektów sportowych. Inwestycje w nieruchomościach biurowych skoncentrowały się przede wszystkim na budowie biur dla sektora IT. W 2021 r. w Kijowie planowane jest wprowadzenie do eksploatacji 13 centrów biznesowych, o łącznej powierzchni 246 tys. mkw. Sokol podkreślił znaczenie projektów polsko-ukraińskich, w tym Unit.City w Kijowie oraz Innovation District IT Park we Lwowie. Więcej o tych przykładach w artykułach „Pieniądze BGK na rozwój parku IT” i „UNIT City – gniazdo innowacji”.

Natalia Szymko, zastępca Generalnego Dyrektora DP ProZorro prezentowała ukraiński system zamówień publicznych i zasady udziału firm zagranicznych. W 2020 roku zrealizowano zamówienia na 1 bln UAH, z czego połowa to prace budowlane. ProZorro podkreśla hasło „każdy widzi wszystko”- co oznacza dostęp użytkowników do wszystkich infromacji przetargowych. Szymko poinformowała, że w zamówieniach publicznych mogą brać udział zarówno rezydenci, jak i nierezydenci wszystkich form własności i rodzajów organizacyjno-prawnych.

Yuliya Popovych, partner zarządzający AA „Jus Collegium” wystąpiła z prezentacją „Udział zagranicznych firm budowlanych w zamówieniach publicznych w Ukrainie”. Popovych wyróżniła kluczowe czynniki wzrostu rynku, w tym m.in. programów PPP, decentralizacji, koncesji oraz odbudowy mostów i autostrad „Go Highway”. Projekty te są realizowane z budżetu krajowego, środków międzynarodowych organizacji finansowych (EBOiR, EBI, Bank Światowy) oraz inwestorów prywatnych. Doświadczenie w przetargach publicznych w Ukrainie zdobyło też kilka polskich firm, z których 6 wygrało, a 9 przegrało postępowania przetargowe.

Denys Dżur, prawnik działu migracji przedstawił temat „Podstawy do uzyskania zezwolenia na pracę dla delegowanych pracowników zagranicznych. Niezbędne dokumenty i opłata skarbowa”. Tamara Zinowiewa, kierownik działu koncesjonowania, certyfikacji i pozwoleń z JK Justikon, omówiła temat zgodności dokumentów kwalifikacyjnych pracowników zagranicznych firm budowlanych z ustawodawstwem Ukrainy. Powiedziała również o procedurze uzyskiwania zezwoleń na ochronę pracy przez nierezydentów.

Daniel Skawinski, założyciel i dyrektor operacyjny Green Farms Sp. z o.o. mówiło ekologicznym budownictwie, w tym o zaletach materiałów konopianych w budownictwie.

  • Konferencja odbyła się w ramach cyklu spotkań „Gospodarka, decentralizacja i rozwój lokalny w Ukrainie”.
  • Organizatorem konferencji była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.
  • Partnerami wydarzenia były: Bon Gravity Europe, Jus Collegium oraz Green Farms.
  • Moderował dyskusję Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
  • Konferencję można oglądać pod linkiem:

    https://www.pol-ukr.com/olgadaj-build-ukraina-on-line-na-youtube/

OT, VH

Facebook
Twitter
LinkedIn